Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Bardejov » turistika » miesto

Miesto, okres Bardejov

Miesto v okres Bardejov

V okres Bardejov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Bardejov:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Široké, Sekčov, Nižné Raslavice, Biela hlina, Poľana, Lazky, Liščie, Slnečný majer, Nad Klinom, Stebníček, Šapinec, Do hlbokej, Dubie, Roveň, Pri studni, Poddomok, Pod Košariskami, Pastierský, Vyše dediny, Kopaničný mlyn, kaplnka, Závoj, Zadný Ruskov, Antošovec, Rovné, Čarnušina, Močiare, Za pastierňou, Dúbravka, Homolské, Solotvinec, Hriady, Nižej vsi, Podlipník, Chata, Podzámočný, Záhumienok, Potok do záhrady, Chmeľnik, Pod majerom, Na vŕšok, Hŕbky, Osikovňa, Kerta, hostinec, Nad krčmou, Pastovník, Lúky, Roveň, Frížovský jarok, Pod Vŕškami, Pod mlynicou, Poštárka, Bardejovská Zábava, Chmelník, Gróner, Kapustnica, Poľana, Pastvisko

Miesto, okres Bardejov:, 2 z 17

Ľadová, Za Slivôčky, Les za Čirčom, Za vrchom, Slivôčky, Potašňa, Kotulacká, Za horou, Lipníky, Osiťiny, Hrabníky, Brezina, Hrabiny, Pasienky, Horilán, Hôrka, Vyšné štvrtky, Mlynisko, Pod Kurimkou, Kurimoťky, Pod osiťinami, Lysá, Čistina, Harkaň, Močarisko, Pod lipníky, Rovné, Krasovec, Zimruvka, Nad Krasovcom, Hrabov, Pod lipy, Pod Košariskami, Pod jamky, Štvrtky, Na kuči, Stavenec, Špane, Vyšná hora, Ovťinec, Jožip, Maťašovská, Pod kopanicou, Nad Kurimkou, Stavenec, Obšare, Výhon, Pod staveniskom, Povrázky, Kruh, Medzi potokami, Černošina, Široké lúky, Oľšiny, Pri pasekoch, Pastovník, Lán, Rybníky, Záhumienky, Mikaňa

Miesto, okres Bardejov:, 3 z 17

Lipovec, Htabiny, Za Topľou, Grochová, Piesky, Pri majeri, Vyšná Košarova, Nižná Košarova, Pri hruške, Jarok, Rúbaniska, Nad kúty, Kliny, Za holou horou, Kamence, Kamenec, Úboč, Od Kurimského, Koniec hrba, Lazy, Stredné lazy, Koniec záhrad, Pecekvarty, Noviny, Medzi brezinami, Kút, Homoš, Kostolný hon, Breh, Do vrchu, Stráň, Dúbrava, Na hore, Nad výšky, Mihalova, Mostok, Čierna hora, Za lanom, Za vrchom, Kloptovka, Vyšný Stavenec, Ostrý kameň, Soliská, Kapustnice, Na kruh, Pod Vysokou, Kopanec, Záhumienky, Priečky, Čiky, Vyšné lazy, Čerešniny, Pod obšar, Kút, Biela hlina, Luhy, Podžiare, Za vŕškom, Hŕbky, Láz

Miesto, okres Bardejov:, 4 z 17

Kytičný vŕšok, Za laziky, Kytica, Hora, Polianka, Bukovina, Vysoká, Olšiny, Malinisko, Za solnicou, Hložiny, Zamčisko, Za Hlboké, Lazy, Jamy, Kúty, Za debru, Pod Harkaňom, Cez breh, Pod kameň, Smrečiny, Doliny, Košariská, Laziky, Starý Stavenec, Hora, Červené, Kúty, Čertež, Pod Busov, Beskyt, Kendrova lúka, Vyšná skalka, Pod doliny, Medzi potokmi, Nižná skalka, Pri Soliskách, Mlaky, Holubník, Hôrka, Vilš, Pod Beskydom, Hrb, Seninec, Osičiny, Na hore, Na Zamčisko, Sivé, Vyšná hôrka, Stavenec, Voňače, Zadné stavy, Lán, Stredný podomok, Za kostolom, Pod sosniny, Vyše lesa, Za nohavicou, Pri Rohačovom potoku, Pod pasienkom

Miesto, okres Bardejov:, 5 z 17

Pod hrabníkmi, Pod horou, Za Vŕškom, Pod stavom, Briežky, Pod Busovec, Šťaviská, Na vrch červeného, Bridový vrch, Hŕbok, Popov hon, Ovsiská, Pasienok, Busovec, Nad stráňou, Hory, Medzi tŕňami, Dolinky, Stav, Pod Košariská, Bahniská, Les, Pod mlákou, Kliny, Záhon, Kúty, Mláka, Hrady, Nad dolinou, Dlhá hora, Štvrte, Pod bučkami, Ostrež, Hŕbok, Hlboký, Toplisko, Piesky, Bujak, Za kaplnku, Pod hŕbok, Tabla, Poľana, Belejčákova polianka, Pod Semanovou lúkou, Murovaná studňa, Pomirky, Záhrady, Brehy, Medzi potokami, Vápenné, Brezinky, Hlkoka, Nižnianské Poddomky, Levkova, Vyšný vrch, Staviska, Čierna lúka, Stoje, Doliny, Pod lieskami

Miesto, okres Bardejov:, 6 z 17

Pod zvezla, Strežáky, Lesík, Brehy, Za bridovým vrchom, Zvyšok, Pod Vŕškom, Kútiky, Mohylka, úpravňa vody, Za sadom, Za hrbom, Úbočie, Vysoká, Pod Poľanou, Na rovni, Pod pivnice, Hrúň, Poddomky, Obšar, Nižný Stavenec, Poľana, Pod Vinnou, Do breha, Nad hrbom, Holé Doliny, Košariská, Za hrbom, Nad stavenec, Vyšná lúka, Kruhy, Za Topľou, Pod Levkovou, Hliny, Dolina, Bukovec, Kopec, Široké, Pod vrchom, Pri Topli, Vŕšok, Vyšný podomok, Záhradka, Poľana, Grófske, Hora, Bačové lazy, Panská cerchľa, Úbočie, Polivka, Stredná regeťovka, Úboč, Laz, Ondzeluvka, Pod jamami, Pod Ondavkou, Za Poliankou, Panský vrch, Ortáš, Zaruba

Miesto, okres Bardejov:, 7 z 17

Osičie, Viršík, Štvrte, Utra, Nozgrica, Jackov les, Predná regeťovka, Bačová dolina, Lazčík, Za ubočou, Polanka, Za jarkom, Pánsky lán, Sikavka, K stodolam, Úboč, Pod briežkami, Staje, Pod pasekou, Lán, Čerteš, Pod lesom, Pod lázkami, Polianka, Zadná sikavka, Ortovisko, Farské lúky, Cerehľa, Oproti lomu, Virceľ, Starý laz, Kapustnice, Laz, Stebnícke lúky, Na medzi, Roveň, Popriečky, Nižný taranok, Za plotami, Línia, Predná sikavka, Lázy, Šviďutkovo, Kručovská hora, Za Hŕbkami, Za mlákou, Dolinky, Kručovská roveň, Za horou, Karkolaz, Poľana, Dziké, Medzi potočky, Za lazy, Za mostom, Zurjaková, Ostrý hrb, Ceheleň, Ortoviská, Švetkovo

Miesto, okres Bardejov:, 8 z 17

Vyšný laz, Mlynisko, Diviaky, Potoky, Ričky, Banické, Koprivnička, Za Koprivničkou, Lazík, Surovina, Brezina, Za potokom, Na Dielce, Hrabovecká hora, Šibanský, Križné cesty, Mašlinov, Na lúky, Nad kútom, Vysoká hora, Pod úbočie, Babia hora, Ondavka, Za murinou, Predné hradské, Nad lazami, Za dielcom, Kríky, Pri trni, Podlesný, Vápenec, Do tŕňa, Nad uhliskami, Za jamou, Nad uhliskami, Koreň, Mikulášova, Pod kohútie, Pišov, Nad mlynom, Pod jedľovcom, Pod brezinou, Vrchné hradské, Niže mosta, Stredné hradské, Brezová, Za horou, Záhložný, Vŕšok, Riečna, Pod kútom, Kopanica, Na laz, Polianky, Okolo Polianky, Stredný buk, Záhložné, Hrabiny, Nad Stavencom, Poľana

Miesto, okres Bardejov:, 9 z 17

Mlyniská, Uhliská, Doliny, Zadný buk, Lazy, Kružný, Pod kútikom, Rackov, Školské, Za vrchom, Na kopci, Potôčky, Kostolné, Sosnový, Za riečkou, Zadná Široká, Lesíček, Pod Kremienku, Doliny, K štvorcom, Lán, Stropovec, Kohútie, Obšár, Pod lazom, Hrb, Puľa, Široká, Brodávka, Torička, Pri hôrke, Za horou, Za horou, Mračková, Radomky, Stavenec, Stavenčík, Špania, Mlynisko, Korcovky, Trnky, Za Mračkovou, Kobylie, Povrazy, Za stavmi, Bukovec, Olšiny, Stráň, Pod rúbaňom, Nový hon, Lazy, Biele kuty, Popod Laz, Poľovné, Za vyšným mlynom, Medzi cestami, Oľšiny, Čierna zem, Stádlo, Stavenčik

Miesto, okres Bardejov:, 10 z 17

Na dolinu, Čierná zem, Bahnisko, Ponad Lazy, Breziny, Hrabie, Zajačie, Pod dierami, Suchá, Kút, Klince, Polianky, Za kozincom, Pod Hlivníkom, Kopečný, Pod lesíkom, Pod horou, Stáda, Banisko, Pri osikovej debri, Lazy, Úboč, Nad brehmi, Brezinky, Bobčianka, Kvasný laz, Pod brehmi, Záhumnie, Stráň, Za dubinou, Hradište, Na laz, Za žliabkom, Za potokom, Za potoky, Šistarka, Na breziny, Nad mlynom, Kyslá hora, Stráne, Lán, Čistiny, Dolné, Za mostom, Široká, Strikov, Záhumnie, Za potočky, Nový majer, Pod domok, Široká, Sosniny, Černinka, Úzke, Hnilisko, Pod grúňom, Pod briežkom, Hôrky, Vrch, Kozinec

Miesto, okres Bardejov:, 11 z 17

Lán, Huste, Pankov laz, Hlivník, Pod Kyslou horou, Stavenec, Pod brezinami, Kamenec, Nad Megdancom, Lazíky, Jedliny, Prívesné, Stráň, Za kostolom, Hora, Šírava, Šofranov, Za polom, Kobylský, Vršok, Starý laz, Obšar, Kurimský vrch, Kohútov, Obrúsky, Ďurikov, Hažlinka, Za chotárnym potokom, Pavlovica, Hlboká, Pod Majerom, Pod Suchou, Pivnica, Lány, Pod Hradzavec, Laziky, Pod horou, Lúky, Dolina, Pastvisko, Fitov, Majer, Medzi dolinami, Gribov, Pod Hradským, Laz, Podmierky, Lysá, Nad Kochanovskou cestou, Osič, Pod hušte, Záhrady, Pod polom, Pod lipníky, Stádla, Stávky, Uhrinková, Prostredná hora, Laz, Kohutovec

Miesto, okres Bardejov:, 12 z 17

Pod hrabovým lesom, Za dolinkou, Na horu, Zápač, Za horou, Podlesie, Košariská, Košariska, Vratečka, Švábovec, Pod gribovom, Kokindov, Mlynská hora, Na dolky, Nad Šibou, Vlčí dol, Roveň, Nad vyšným mlynom, Veľká Krupšica, Roztoky, Pod Horou, Hrunok, Medzi potokami, Pod Kačalom, Predné Lazy, Osičie, Španlúky, Zvadľovka, Klence, Za vrchom, Kamenec, Vinica, Pod Lánom, Stav, Pod vŕškom, Veľká dolina, Pod úbočie, Pahorky, Hrb, Povrazy, Pasienky, Ubočie, Zadná Barenová, Vyšná roveň, Záhumnie, Cigánska polianka, Charpy, Hôrky, Javorina, Pod Kochanovskou cestou, Vrch kozinca, Polesie, Pod vápnami, Pod laziky, Pod Ostrou, Soliská, Široké prielohy, Spálenisko, Mráčková, Pod lesom

Miesto, okres Bardejov:, 13 z 17

Bogdanov laz, K doline, Stýrek, Čeršle, Do dubového lesa, Fujava, Pod hradskou, Za mostom, Za Lipníkami, Za Lazom, Malé Tokárne, Čierne Oľšiny, Pod jamami, Pod hrbom, Sluň, Úzke, Pod cestou, Úboč;Úboc, Pod Račkaňou, Korene, Nad chotárom, Okruhlá, Nad Žarnovcom, Stavenec, Pod Misárnami, Mehadie, Medzi potokami, Vrch, Za babiu debru, Medvedie, Za Kopcom, Pod Kopanicami, Ambrušovce, Čierne, Vŕšok, Potôčky, Pod Vrchom, Katanov breh, Sterneškova, Košariská, Pod cinaš, Na údolička, Na bani, Močiare, Panská lúka, Konča stráne, Vrch, Megdanec, Polom, Sviniarka, Dolný potok, Španková, Sitarov laz, Paledovka, Suchý vrch, Malá Krupšica, Borsučiny, Krúšek, Pod Lazami, Poľana

Miesto, okres Bardejov:, 14 z 17

Vápenec, Stránice, Pod Becherovom, Vysoká hora, Staré pole, Na vrchy, Za Dolným potokom, Klin, Les za mlynom, Močidlá, Za Račkaňou, Priehyby, Solisko, Pod Ozimniskami, Dolné lúky, Stredná hora, Za mlynom, Haľagošík, Veľké Tokárne, Uhliská, Vyšný mlyn, Za Žarnovcom, Ostrý vrch, Ptrovský kamenec, Za poľanou, Za dlhou, Za podubočím, Roveň, Kotliny, Uboč, Medzi dolinami, Misárne, Kúty, Magura, Pastovník, Francovská hora, Tokárne, Čelo, Pod cinašom, Ostrý kamen, Za sutinou, Brod, Mandaňa, Kopanica, Pri pivnici, Volentýr, Na dolkoch, Medzi osiky, Kozlovo údolie, Vápená, Pod lieskami, Za dolinou, Poľana, Pomierky, Medzi potokami, Zamlynie, Gburov laz, Záhumnie, Širiava, Hrebeň

Miesto, okres Bardejov:, 15 z 17

Kožanska hora, Arkapert, Kovaľská, Pri hati, Doliny, Podlanské, Dlhé Popričky, Nad stránou, Kostolná, Stred poľa, Do cvižľa, Za ohnišťom, Zadné doly, Za buky, Šimov kút, Račková, Terasa, Na klinku, Vyšné role, Chotárne brehy, Brehy, Vysoká hora, Za širokým, Zvadlivka, Briežok, Nad Záhonom, Niže dediny, Za jedlinku, Hriadky, Ku Zlatskej hati, Za dvorom, Kameník, Podlesný, Gluzy, Pod Rakovicou, Mníchov, Vápniská, Vŕšok, Pod jablonky, Malá Vinica, Ku kaplnke, Vertele, Rozkočná, Karpeľovka, Priekopy, Rešovka, Pasienky, Kurimské Piesky, Za brezinou, Nižný lamanec, Anderková, Stavenec, Záhumnie, Medzi potokami, Tureň, tabor mládeže, Pri šťavnej drážke, Polianka, Mierky, Zadný laz

Miesto, okres Bardejov:, 16 z 17

Široká laň, Kopečný, Cirníky, Liesky, Lán, Háj, Pri sosnine, Jedľovec, Lazy, Pri stave, Hliny, Lazy, Pod dukánkou, Nižná hora, Do Ščoba, Dolinky, Medzi debrami, Šibená hora, Nad lúkami, Poddomok, Malý hon, Laz, Za novým mlynkom, Dúbrava, Vŕšok, Oľšinky, Zádolie, Hora Brecková, Krejdy, Kobylská, Lozinec, Stavenec, Staré Lipy, Záhrady, Na Salaši, Cerninka, V Piskani, Pod čerešňami, Pod cestou, Na doline, Mondova, Seksy, Za Borsukom, Pod Ostrú hôrku, Pod dielami, Za Šťavou, Zadné Debry, Na stodolky, Hoce, Kôň, Krauzbach, Ostrá horka, Úbočie, Šapinská hora, Cigán, Poľana, Sivá skala, Za stodolami, Záhumnie, Kút

Miesto, okres Bardejov:, 17 z 17

Od chotára, Brezinky, Pod pleskancom, Holav, Záhrady, Nad Kalváriou, Lipie, Za dubiny, Dubiny, Za cenovým mlynkom, Dlhá, Za Andreja, Poľana, Hanišov, Na Pieskach, Omlaš, Dlhé role, Mrazovka, Kamenec, Stredná hora, Bartošova stráň, Čistý diel, Pod majerom, Šiba, Pod brezinami, Za Vimbargom, Malé hony, Roveň, Pomirky, Kriedy, Povánanky, Kolibianky, Paľov, Kriaky, Chotárny, Na sosne, Klokoč, Poľana, Naj, Za psiu debru

miesto inde

Bardejov (210x), Nižný Tvarožec (90x), Stebník (86x), Gaboltov (84x), Petrová (83x), Becherov (73x), Koprivnica (72x), Richvald (72x), Kurov (71x), Tvarožec (71x), Raslavice (71x), Hrabské (70x), Cigeľka (59x), Hertník (59x), Zborov (58x), Stebnícka Huta (55x), Kurima (54x), Zlaté (53x), Kľušov (51x), Vyšná Polianka (50x), Šarišské Čierne (50x), Chmeľová (48x), Smilno (46x), Nižné Raslavice (46x), Hrabovec (45x), Komárov (44x), Malcov (44x), Beloveža (44x), Lukov (43x), Lenartov (41x)
miesto v Bardejov
miesto v Nižný Tvarožec
miesto v Stebník

Podobné, okres Bardejov:

3088x turistika, 2665x miesto, 175x orientačný bod, 68x turistické informácie, 42x prístrešok, altánok, 33x ohnisko, 27x poľovnícky posed, 24x orientačná mapa, 18x miesto na piknik, 17x studňa, 14x atrakcia, 3x strom, 1x vodárenská veža, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Bardejov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-bardejov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.