Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Bardejov » turistika » miesto

Miesto, okres Bardejov

Miesto v okres Bardejov

V okres Bardejov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Bardejov:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Biela hlina, Široké, Sekčov, Nižné Raslavice, Poľana, Lazky, Liščie, Slnečný majer, Stebníček, Nad Klinom, Šapinec, Do hlbokej, Dubie, Roveň, Poddomok, Pri studni, Pod Košariskami, Vyše dediny, Pastierský, Závoj, Kopaničný mlyn, kaplnka, Zadný Ruskov, Homolské, Čarnušina, Rovné, Za pastierňou, Solotvinec, Dúbravka, Močiare, Antošovec, Nižej vsi, Hriady, Podlipník, Pod majerom, Chata, Chmeľnik, Potok do záhrady, Záhumienok, Podzámočný, Na vŕšok, Osikovňa, Kerta, Hŕbky, hostinec, Nad krčmou, Pastovník, Lúky, Frížovský jarok, Pod Vŕškami, Roveň, Pod mlynicou, Poštárka, Bardejovská Zábava, Chmelník, Gróner, Za Slivôčky, Les za Čirčom, Poľana

Miesto, okres Bardejov:, 2 z 17

Kapustnica, Za vrchom, Pastvisko, Ľadová, Kotulacká, Potašňa, Slivôčky, Močarisko, Osiťiny, Hrabníky, Zimruvka, Čistina, Brezina, Rovné, Krasovec, Lipníky, Kurimoťky, Hôrka, Pod lipníky, Pod Kurimkou, Vyšné štvrtky, Pasienky, Pod osiťinami, Nad Krasovcom, Pod lipy, Hrabov, Mlynisko, Pod jamky, Hrabiny, Za horou, Horilán, Lysá, Pod Košariskami, Štvrtky, Harkaň, Nad Kurimkou, Vyšná Košarova, Jožip, Jarok, Pri majeri, Pod kopanicou, Výhon, Za holou horou, Pastovník, Pecekvarty, Mikaňa, Dúbrava, Stráň, Rúbaniska, Obšare, Maťašovská, Špane, Stavenec, Stavenec, Kút, Kamenec, Kamence, Rybníky, Koniec záhrad, Za Topľou

Miesto, okres Bardejov:, 3 z 17

Kostolný hon, Záhumienky, Grochová, Vyšná hora, Oľšiny, Medzi potokami, Na hore, Široké lúky, Do vrchu, Stredné lazy, Breh, Htabiny, Úboč, Lipovec, Kliny, Černošina, Pri pasekoch, Pri hruške, Homoš, Piesky, Kruh, Medzi brezinami, Lazy, Lán, Čierna hora, Mostok, Mihalova, Nad výšky, Na kuči, Povrázky, Ovťinec, Nad kúty, Nižná Košarova, Od Kurimského, Pod staveniskom, Koniec hrba, Noviny, Kúty, Hŕbky, Ostrý kameň, Medzi potokmi, Za debru, Olšiny, Pod Beskydom, Za lanom, Bukovina, Lazy, Beskyt, Mlaky, Podžiare, Nižná skalka, Malinisko, Cez breh, Vyšné lazy, Kopanec, Jamy, Čerešniny, Vilš, Seninec, Pod obšar

Miesto, okres Bardejov:, 4 z 17

Záhumienky, Hora, Na kruh, Vysoká, Čertež, Pod doliny, Hora, Kendrova lúka, Za vŕškom, Soliská, Kapustnice, Za vrchom, Za Hlboké, Zamčisko, Hôrka, Holubník, Smrečiny, Luhy, Kút, Kytica, Doliny, Láz, Košariská, Polianka, Červené, Čiky, Kloptovka, Vyšný Stavenec, Pod Busov, Kytičný vŕšok, Starý Stavenec, Pri Soliskách, Hrb, Osičiny, Priečky, Pod kameň, Hložiny, Pod Harkaňom, Kúty, Vyšná skalka, Pod Vysokou, Laziky, Za solnicou, Za laziky, Biela hlina, Voňače, Záhrady, Za kaplnku, Hrúň, Kruhy, Stav, Bahniská, Štvrte, Belejčákova polianka, Pod zvezla, Obšar, Brezinky, Na hore, Brehy, Pod mlákou

Miesto, okres Bardejov:, 5 z 17

Ostrež, Bridový vrch, Mláka, Les, Medzi potokami, Lesík, Hliny, Pod Levkovou, Brehy, Pasienok, Na vrch červeného, Busovec, Dlhá hora, Nad hrbom, Tabla, Nižný Stavenec, Pod hŕbok, Vápenné, Za Vŕškom, Pod Busovec, Zvyšok, Poľana, Staviska, Úbočie, Hŕbok, Nad stavenec, Kútiky, Pod Vinnou, Na Zamčisko, Pod Vŕškom, Stredný podomok, Toplisko, Za bridovým vrchom, Doliny, Vyše lesa, Záhon, Medzi tŕňami, Stoje, Stavenec, Košariská, Piesky, Hlkoka, Hŕbok, Poľana, Nad stráňou, Dolina, Murovaná studňa, Briežky, Pod Poľanou, Sivé, Pod pivnice, Dolinky, Nad dolinou, Bujak, Nižnianské Poddomky, Levkova, Hory, Do breha, Ovsiská, Vyšný vrch

Miesto, okres Bardejov:, 6 z 17

Kliny, Vyšná hôrka, Za hrbom, Pod Semanovou lúkou, Strežáky, Pod Košariská, Pod sosniny, Zadné stavy, Za nohavicou, Čierna lúka, Za sadom, Pod stavom, Za hrbom, Popov hon, Šťaviská, Pomirky, Holé Doliny, Mohylka, Pod pasienkom, Pri Rohačovom potoku, Na rovni, Lán, Kúty, Bukovec, Poddomky, Kopec, Vyšná lúka, Za kostolom, Pod hrabníkmi, Pod horou, Pod bučkami, Hlboký, úpravňa vody, Hrady, Vysoká, Za Topľou, Pod lieskami, Za jarkom, Ondzeluvka, Štvrte, Predná regeťovka, Zadná sikavka, K stodolam, Za ubočou, Polanka, Popriečky, Farské lúky, Záhradka, Ortáš, Polianka, Utra, Pod briežkami, Laz, Úboč, Línia, Kapustnice, Pod Ondavkou, Za plotami, Panská cerchľa, Jackov les

Miesto, okres Bardejov:, 7 z 17

Bačová dolina, Lazčík, Pod lázkami, Panský vrch, Pod pasekou, Hora, Široké, Cerehľa, Pod jamami, Na medzi, Úbočie, Vŕšok, Pod vrchom, Bačové lazy, Nozgrica, Úboč, Predná sikavka, Staje, Starý laz, Nižný taranok, Poľana, Pod lesom, Sikavka, Oproti lomu, Zaruba, Lán, Pri Topli, Grófske, Roveň, Laz, Ortovisko, Virceľ, Čerteš, Osičie, Za Poliankou, Vyšný podomok, Stredná regeťovka, Polivka, Pánsky lán, Stebnícke lúky, Viršík, Šviďutkovo, Ceheleň, Ostrý hrb, Poľana, Banické, Potoky, Lázy, Kručovská roveň, Kručovská hora, Za mostom, Zurjaková, Koprivnička, Ortoviská, Vyšný laz, Surovina, Za horou, Karkolaz, Diviaky, Švetkovo

Miesto, okres Bardejov:, 8 z 17

Dolinky, Za mlákou, Medzi potočky, Mlynisko, Za Koprivničkou, Lazík, Za lazy, Za Hŕbkami, Dziké, Ričky, Nad uhliskami, Koreň, Križné cesty, Šibanský, Kríky, Brezina, Mašlinov, Za horou, Pišov, Záhložné, Hrabovecká hora, Nad Stavencom, Nad kútom, Nad lazami, Niže mosta, Kopanica, Pod brezinou, Pod jedľovcom, Na lúky, Okolo Polianky, Polianky, Pod kohútie, Vápenec, Vysoká hora, Za jamou, Na laz, Hrabiny, Na Dielce, Brezová, Za potokom, Pri trni, Záhložný, Ondavka, Riečna, Vŕšok, Za dielcom, Vrchné hradské, Stredné hradské, Pod úbočie, Nad uhliskami, Do tŕňa, Mikulášova, Nad mlynom, Predné hradské, Pod kútom, Podlesný, Stredný buk, Za murinou, Babia hora, Zadný buk

Miesto, okres Bardejov:, 9 z 17

Pod Kremienku, Sosnový, Obšár, Kostolné, Potôčky, Uhliská, Lán, Poľana, Doliny, Za riečkou, Hrb, Rackov, Pod kútikom, Za vrchom, Zadná Široká, Stropovec, K štvorcom, Doliny, Školské, Na kopci, Mlyniská, Lazy, Kohútie, Kružný, Pod lazom, Lesíček, Bukovec, Čierná zem, Trnky, Medzi cestami, Pod rúbaňom, Za horou, Puľa, Kobylie, Nový hon, Špania, Na dolinu, Biele kuty, Za vyšným mlynom, Olšiny, Mračková, Stavenčik, Mlynisko, Stavenec, Stavenčík, Ponad Lazy, Breziny, Za horou, Pri hôrke, Bahnisko, Stráň, Popod Laz, Čierna zem, Radomky, Poľovné, Povrazy, Hrabie, Stádlo, Za stavmi, Oľšiny

Miesto, okres Bardejov:, 10 z 17

Torička, Za Mračkovou, Široká, Lazy, Korcovky, Brodávka, Kút, Šírava, Úboč, Záhumnie, Za kostolom, Laz, Za dolinkou, Lazy, Šofranov, Pod Kyslou horou, Kohútov, Hlboká, Dolné, Na dolky, Klince, Za potočky, Pod gribovom, Nad Kochanovskou cestou, Strikov, Gribov, Hlivník, Na horu, Kurimský vrch, Lysá, Za kozincom, Lán, Hôrky, Obšar, Za potoky, Osič, Pod grúňom, Pri osikovej debri, Pod Suchou, Nad mlynom, Pod horou, Pod Hlivníkom, Švábovec, Hradište, Bobčianka, Šistarka, Stráne, Pavlovica, Brezinky, Kobylský, Zajačie, Prostredná hora, Pod hušte, Polianky, Černinka, Kohutovec, Na breziny, Široká, Podlesie, Vratečka

Miesto, okres Bardejov:, 11 z 17

Stráň, Huste, Pod lesíkom, Za dubinou, Pod hrabovým lesom, Fitov, Pod horou, Záhumnie, Laz, Nad brehmi, Kokindov, Nad Megdancom, Hora, Košariska, Záhrady, Košariská, Obrúsky, Banisko, Pod brezinami, Starý laz, Kyslá hora, Hažlinka, Dolina, Úzke, Roveň, Podmierky, Zápač, Pod Hradzavec, Široká, Vlčí dol, Pod lipníky, Medzi dolinami, Pod Hradským, Za mostom, Nový majer, Stáda, Pivnica, Pod domok, Stavenec, Vrch, Pod briežkom, Ďurikov, Lány, Hnilisko, Prívesné, Kvasný laz, Pod Majerom, Laziky, Stráň, Za polom, Za horou, Nad vyšným mlynom, Za potokom, Za chotárnym potokom, Sosniny, Čistiny, Pastvisko, Vršok, Lán, Nad Šibou

Miesto, okres Bardejov:, 12 z 17

Stávky, Lazíky, Uhrinková, Pod brehmi, Za žliabkom, Kamenec, Stádla, Mlynská hora, Jedliny, Na laz, Pankov laz, Pod dierami, Majer, Pod polom, Suchá, Lúky, Kozinec, Kopečný, Veľká Krupšica, Klin, Pod Vrchom, Megdanec, Pod vŕškom, Sterneškova, Hrebeň, Na vrchy, Vrch kozinca, Fujava, Predné Lazy, Stavenec, Zamlynie, Pod Becherovom, Polom, Hôrky, Suchý vrch, Za Lazom, Čeršle, Tokárne, Medzi dolinami, Pod laziky, Ambrušovce, Úboč;Úboc, Hrb, Pod Kopanicami, Na bani, Pod Kačalom, Stredná hora, Javorina, Za Žarnovcom, Čierne Oľšiny, Kožanska hora, Dolný potok, Haľagošík, Vyšný mlyn, Pod lesom, Panská lúka, Stav, Pahorky, Stýrek, Veľké Tokárne

Miesto, okres Bardejov:, 13 z 17

Pod lieskami, Úzke, Pod úbočie, Za Dolným potokom, Francovská hora, Uboč, Charpy, Krúšek, Uhliská, Vápená, Zadná Barenová, Široké prielohy, Močiare, Ubočie, Veľká dolina, Medzi potokami, Mehadie, Vápenec, Močidlá, Za poľanou, Magura, Kúty, Pod cestou, Arkapert, Vrch, Nad chotárom, Pomierky, Pod hradskou, Priehyby, Kamenec, Roveň, Pod Lazami, Za sutinou, Kozlovo údolie, Na dolkoch, Záhumnie, Poľana, Korene, Stránice, Španlúky, Sluň, Bogdanov laz, Pod Misárnami, Záhumnie, Za podubočím, Ptrovský kamenec, Pod Lánom, Medzi potokami, Medzi potokami, Polesie, Košariská, Klence, Kotliny, Kopanica, Borsučiny, Okruhlá, Dolné lúky, Paledovka, Pod Horou, Čelo

Miesto, okres Bardejov:, 14 z 17

Mandaňa, Nad Žarnovcom, Vinica, Ostrý kamen, Volentýr, Vrch, Potôčky, Gburov laz, Medvedie, Sviniarka, Pod jamami, Hrunok, Povrazy, Pasienky, Za dlhou, Pod Račkaňou, Širiava, Malé Tokárne, Španková, Pod Ostrou, Katanov breh, Ostrý vrch, Čierne, Pod Kochanovskou cestou, Medzi osiky, Pod hrbom, Za babiu debru, Pod cinašom, Les za mlynom, Solisko, Malá Krupšica, Pod cinaš, Za mostom, Vŕšok, Za mlynom, Osičie, Soliská, Pri pivnici, K doline, Roztoky, Konča stráne, Poľana, Pastovník, Zvadľovka, Za Račkaňou, Pod Ozimniskami, Staré pole, Za dolinou, Misárne, Brod, Do dubového lesa, Spálenisko, Sitarov laz, Na údolička, Za Lipníkami, Cigánska polianka, Mráčková, Pod vápnami, Za vrchom, Za Kopcom

Miesto, okres Bardejov:, 15 z 17

Vysoká hora, Vyšná roveň, Za Jankovcom, Pod domkami, Za breznou, Pod dielami, Za bránou, Pod pašikom, Stredné Hermánky, Nad Kalváriou, Mlynské, Gluzy, Cirníky, Kriaky, Ždiar, Za novým mlynkom, Pusté, Úboč Pod pleskancom, Za Andreja, Na čelo, Stredná hora, Predný laz, Mláky, Črchľa, Bartošová dolina, Hôrka, Pod breziny, Brehy, Kridovec, Briežok, Gajdová lúka, Kút, Na brehu, Liesky, Vŕšok, Medze, Roveň, Vinica, Vršky, Zadný laz, Nad lúkami, Nad cestným mlynkom, Pod jablonky, Kopečný, Pod horou, Výrobiska, Uzka, Laz, Nižný lamanec, Uzké, Nad papierňou, Veľký Albonec, Vysoká hora, Ordanová hora, Hrun, tabor mládeže, V Piskani, Bartošova stráň, Andriaška, Tisovec

Miesto, okres Bardejov:, 16 z 17

Hôrka, Nad Pillárom, Pod cestou, Vtáčnik, Záhon, Pod Mihaľovom, Dialny kút, Medzi dolinami, Samkanina, Medzi debrami, Pod jaseň, Dolina, Tureň, Sčolby, Pod potokom, Za brezinou, Podrožné, Pod Dielcom, Mníchov, Želiarske, Ohnište, Háj, Priepasť, Jaročný, Hôrka, Salaš, Dielec, Pohorela, Lámanec, Medzi potokami, Jedľovec, Šimova dolina, Jankova Dolina, Hrišov laz, Pri hati, Nad stránou, Za Vimbargom, Na druhé hony, Záhumnie, Soľnisko, Grundlovka, Nad benzínovou pumpou, Kamenná, Palicha, Poľana, Červený les, Stred, Ferencovka, Strane, Nad lazom, Od lánu cez horu, Predná dolina, Na čirzaky, Dolinky, Pastviny, Dúbrava, Za cenovým mlynkom, Losy, Stavenec, Na Pieskach

Miesto, okres Bardejov:, 17 z 17

Banické, Pod suchou, Pod Lipníky, Poddomok, Malé hony, Hôrka, Terasa, Priekopy, Vertele, Pri dedine, Laz, Na bani, Zbojnícka, Za jedlinku, Urbanovka, Majerová, Kadlubkový, Šoltýsova dolina, Naj, Laz, Kameník, Hôrka, Medveďovka, Na Mlynisku, Pri šťavnej drážke, Pod jarkom, Od poľanok, Pod stavmi, Lán, Sivá skala, Pleskanka, Pod Hrabom, Zadné Forgače, Niže dediny, Široké pri Topli, Čistý diel, Za hrobiskami, Barvinková, Nad Tranku, Vŕšok

miesto inde

Bardejov (210x), Nižný Tvarožec (90x), Stebník (86x), Gaboltov (84x), Petrová (83x), Becherov (73x), Koprivnica (72x), Richvald (72x), Kurov (71x), Tvarožec (71x), Raslavice (71x), Hrabské (70x), Cigeľka (59x), Hertník (59x), Zborov (58x), Stebnícka Huta (55x), Kurima (54x), Zlaté (53x), Kľušov (51x), Vyšná Polianka (50x), Šarišské Čierne (50x), Chmeľová (48x), Smilno (46x), Nižné Raslavice (46x), Hrabovec (45x), Komárov (44x), Malcov (44x), Beloveža (44x), Lukov (43x), Lenartov (41x)
miesto v Bardejov
miesto v Nižný Tvarožec
miesto v Stebník

Podobné, okres Bardejov:

3086x turistika, 2665x miesto, 175x orientačný bod, 68x turistické informácie, 42x prístrešok, altánok, 33x ohnisko, 27x poľovnícky posed, 24x orientačná mapa, 18x miesto na piknik, 17x studňa, 12x atrakcia, 3x strom, 1x vodárenská veža, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Bardejov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-bardejov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.