Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Bardejov » turistika » miesto

Miesto, okres Bardejov

Miesto v okres Bardejov

V okres Bardejov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Bardejov:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Sekčov, Široké, Biela hlina, Nižné Raslavice, Poľana, Slnečný majer, Liščie, Lazky, Stebníček, Nad Klinom, Do hlbokej, Dubie, Roveň, Poddomok, Pri studni, Pastierský, Vyše dediny, Pod Košariskami, Zadný Ruskov, Kopaničný mlyn, Závoj, Dúbravka, kaplnka, Hriady, Za pastierňou, Rovné, Antošovec, Solotvinec, Homolské, Chata, Čarnušina, Podlipník, Chmeľnik, Podzámočný, Pod majerom, Záhumienok, Nižej vsi, Potok do záhrady, Hŕbky, Osikovňa, hostinec, Kerta, Nad krčmou, Lúky, Frížovský jarok, Pod Vŕškami, Roveň, Poštárka, Bardejovská Zábava, Chmelník, Gróner, Piesky, Do vrchu, Kliny, Maťašovská, Mikaňa, Kút, Noviny, Oľšiny

Miesto, okres Bardejov:, 2 z 17

Pri pasekoch, Kamence, Rybníky, Široké lúky, Pod staveniskom, Za holou horou, Pecekvarty, Nad výšky, Pri majeri, Lán, Stavenec, Od Kurimského, Nad kúty, Mihalova, Stráň, Rúbaniska, Vyšná Košarova, Záhumienky, Nižná Košarova, Jarok, Kamenec, Grochová, Lipovec, Dúbrava, Starý Stavenec, Vyšná hora, Černošina, Pri hruške, Hôrka, Za Topľou, Hložiny, Na kuči, Povrázky, Čiky, Kúty, Kloptovka, Medzi brezinami, Malinisko, Špane, Výhon, Koniec záhrad, Za debru, Stredné lazy, Pod Košariskami, Močarisko, Mlynisko, Hôrka, Hrabníky, Kapustnice, Za nohavicou, Hrabov, Čistina, Vyšné lazy, Štvrtky, Lipníky, Pod lipníky, Zimruvka, Pod Kurimkou, Horilán, Pod jamky

Miesto, okres Bardejov:, 3 z 17

Pod osiťinami, Brezina, Lysá, Kostolný hon, Harkaň, Hrabiny, Pasienky, Za horou, Kurimoťky, Rovné, Vyšné štvrtky, Nad Krasovcom, Krasovec, Pod lipy, Osiťiny, Laz, Laziky, Pod obšar, Doliny, Levkova, Hrb, Nozgrica, Nad hrbom, Luhy, Kendrova lúka, Hlkoka, Záhumienky, Holubník, Predná regeťovka, Čerešniny, Pri Rohačovom potoku, Vyšná lúka, Voňače, Soliská, Jamy, Červené, Pri Soliskách, Stav, Hrady, Košariská, Za Hlboké, Nižná skalka, Panská cerchľa, Lazy, Medzi potokami, Jackov les, Kliny, Bukovina, Seninec, Kútiky, Nad Kurimkou, Mlaky, Kytičný vŕšok, Zvyšok, Dolina, Za solnicou, Predná sikavka, Pod kameň, Zamčisko, Bačové lazy

Miesto, okres Bardejov:, 4 z 17

Poddomky, Vyšný Stavenec, Za hrbom, Medzi potokmi, Olšiny, Priečky, Cez breh, Za laziky, Hŕbok, Htabiny, Koniec hrba, Breh, Podžiare, Briežky, Za vŕškom, Nad dolinou, Cerehľa, Vilš, Za vrchom, Kopanec, Bačová dolina, Pod hrabníkmi, Pastovník, Pod lieskami, Za bridovým vrchom, Viršík, Mostok, Hora, Obšare, Pod Busov, Pod Vŕškom, Biela hlina, Na kruh, Sikavka, Hora, Beskyt, Úboč, Polianka, Brehy, Ondzeluvka, Pod horou, Za lanom, Stredná regeťovka, Za kostolom, Nižnianské Poddomky, Pod mlákou, Vyšná skalka, Za Vŕškom, Polanka, Brehy, Pod Levkovou, Košariská, Kút, Vyše lesa, Ovťinec, Láz, Osičiny, Stebnícke lúky, Pod pasienkom, Na hore

Miesto, okres Bardejov:, 5 z 17

Ostrý kameň, Zadná sikavka, Hŕbky, Kytica, Polivka, Za sadom, Kruh, Ortovisko, Pod doliny, Starý laz, Lesík, Do breha, Za ubočou, Záhon, Pod Vysokou, Vysoká, Pod Beskydom, Vysoká, K stodolam, Pod bučkami, Čertež, Smrečiny, Bridový vrch, Bahniská, Na medzi, Pod sosniny, Za hrbom, Pod jamami, Bujak, Staviska, Ostrež, Za mlákou, Medzi potočky, Šviďutkovo, Mlynisko, Pod lázkami, Hory, Záhrady, Pod vrchom, Poľana, Dlhá hora, Pod Vinnou, Za lazy, Lazík, Dziké, Belejčákova polianka, Nižný Stavenec, Pod zvezla, Staje, Pod Busovec, Banické, Zadné stavy, Pod pasekou, Kúty, Stoje, Za plotami, Ričky, Murovaná studňa, Busovec, Lán

Miesto, okres Bardejov:, 6 z 17

Poľana, Les, Obšar, Kúty, Diviaky, Ortáš, Za kaplnku, Ovsiská, Dolinky, Ortoviská, Pomirky, Úbočie, Pod briežkami, Šťaviská, Vápenné, Úboč, Čerteš, Pod pivnice, Pod Ondavkou, Na Zamčisko, Pod Harkaňom, Polianka, Za Poliankou, Poľana, Nad stavenec, Na rovni, Hŕbok, Pod hŕbok, Pod lesom, Pod Košariská, Karkolaz, Hora, Tabla, Pánsky lán, Vŕšok, Na vrch červeného, Virceľ, Pri Topli, Široké, Potoky, Roveň, Zaruba, Osičie, Za Hŕbkami, Koprivnička, Vyšný laz, Lesíček, Sosnový, Švetkovo, Lázy, Uhliská, Ostrý hrb, Zurjaková, Kručovská hora, Za Koprivničkou, Rackov, Kručovská roveň, Ceheleň, Za mostom, Biele kuty

Miesto, okres Bardejov:, 7 z 17

Stráne, Oľšiny, Pastvisko, Pod lesíkom, Trnky, Do tŕňa, Na lúky, Stavenec, Nad Megdancom, Breziny, Mikulášova, Za potokom, Stredné hradské, Široká, Pri trni, Čierná zem, Stavenčik, Na laz, Uhrinková, Koreň, Podlesný, Kobylský, Pod horou, Pod Kyslou horou, Za murinou, Mlynisko, Za stavmi, Za potočky, Brezová, Ponad Lazy, Na dolinu, Nad uhliskami, Nový hon, Na breziny, Vápenec, Stredný buk, Kyslá hora, Za dielcom, Niže mosta, Za polom, Za horou, Za jamou, Pišov, Nad lazami, Predné hradské, Za potoky, Nad Kochanovskou cestou, Šofranov, Dolné, Špania, Záhložný, Stavenčík, Brodávka, Brezina, Dolina, Záhložné, Križné cesty, Pod jedľovcom, Povrazy, Nad mlynom

Miesto, okres Bardejov:, 8 z 17

Korcovky, Poľovné, Na Dielce, Na dolky, Laz, Lány, Pod úbočie, Nový majer, Čierna zem, Za Mračkovou, Za mostom, Stádlo, Ondavka, Vysoká hora, Pod hrabovým lesom, Pod kohútie, Nad mlynom, Puľa, Lazy, Nad kútom, Mašlinov, Kopanica, Kríky, Pod polom, Záhumnie, Okolo Polianky, Polianky, Pod brezinou, Roveň, Hrabiny, Pod rúbaňom, Torička, Mračková, Na laz, Za vyšným mlynom, Kvasný laz, Nad uhliskami, Vrchné hradské, Olšiny, Šibanský, Na horu, Bahnisko, Kamenec, Polianky, Za horou, Hrabovecká hora, Babia hora, Riečna, Pri osikovej debri, Za horou, Pod kútom, Nad Stavencom, Vŕšok, Pod kútikom, Charpy, Nad vyšným mlynom, Podmierky, Pod lesom, Vinica, Nad Šibou

Miesto, okres Bardejov:, 9 z 17

Hrunok, Doliny, K štvorcom, Dolné lúky, Močiare, Pod vŕškom, Zápač, Predné Lazy, Pod Kochanovskou cestou, Kohútie, Hradište, Okruhlá, Pod Kremienku, Záhumnie, Pod úbočie, Korene, Hlboká, Katanov breh, Prívesné, Pivnica, Strikov, Pod Hlivníkom, Pod brezinami, Obšár, Šírava, Španlúky, Pod lazom, Za dolinkou, Zadná Široká, Roveň, Stádla, Poľana, Vápenec, Pod brehmi, Za dlhou, Pod Horou, Polesie, Nad brehmi, Za mlynom, Konča stráne, Široká, Mehadie, Širiava, Brezinky, Za podubočím, Za žliabkom, Potôčky, Pri pivnici, Hrb, Hora, Ubočie, Les za mlynom, Vápená, Úzke, Močidlá, Mlynská hora, Prostredná hora, Stáda, Za potokom, Úzke

Miesto, okres Bardejov:, 10 z 17

Záhrady, Kopečný, Pod Hradským, Uboč, K doline, Obrúsky, Gburov laz, Ďurikov, Stav, Podlesie, Lysá, Vŕšok, Zadný buk, Úboč;Úboc, Mlyniská, Pod jamami, Čeršle, Medzi osiky, Pod grúňom, Ptrovský kamenec, Za riečkou, Medzi potokami, Za dubinou, Lazy, Kružný, Hnilisko, Zadná Barenová, Za vrchom, Osič, Spálenisko, Sviniarka, Pod Hradzavec, Za mostom, Pod dierami, Stýrek, Čierne, Kamenec, Školské, Kotliny, Klence, Vlčí dol, Na kopci, Pod hrbom, Krúšek, Hôrky, Kostolné, Do dubového lesa, Medzi dolinami, Megdanec, Úboč, Zvadľovka, Polom, Pod vápnami, Pod briežkom, Za babiu debru, Vrch, Kohutovec, Hlivník, Bobčianka, Lazíky

Miesto, okres Bardejov:, 11 z 17

Pastovník, Sitarov laz, Švábovec, Pod potokom, Poddomok, Za kozincom, Líščie diery, Nad benzínovou pumpou, Za chotárnym potokom, Karpeľovka, Omlaš, Pod Ostrú hôrku, Úboč, Široké prielohy, Pustá zem, Ku Zlatskej hati, Tomašova dolina, Pod stavmi, Lán, Vrábľová hora, Nad Fabiankou, Úbočie, Obšar, Nad Dúbravou, Nad Pillárom, Za dolinou, Stará ves, Kamenná hora, Stadla, Paľov, Medzi cestami, Poľanky, Za Kopcom, Pod gribovom, Zbojnícka studňa, Široká laň, Šibená hora, Sosniny, Nad Kalváriou, Stávky, Naj, Stráže, Jankova Dolina, Lán, Popova hora, Hliny, Záhumnie, Roztoky, Pod Kačalom, Popod Laz, Tehelný, Záhumnie, Gribov, Vtáčnik, Pod sutinou, Chotárny, Vertele, Roveň, Pod domkami, Jedliny

Miesto, okres Bardejov:, 12 z 17

Dlhé Popričky, Pri stave, Lazy, Palková brezina, Pod Rakovicou, Pod Vrchom, Černinka, Za vrchom, Od Poľany, Kridovec, Pahorky, Volovec, Bartošova stráň, Horné záhumnie, Čelo, Cirníky, Bartošová dolina, Dlhá, Grundlovka, Hrebeň, Široká chrasť, Chotárne brehy, Lán, Poľana, Kapustnice, Pavlovica, Mandaňa, Pod cestou, Jedľovec, Stoh, Mlynské, Strane, Pod majerom, Za jedlinku, Stredné úbočie, Za psiu debru, Strednáček, Palicha, Sivá skala, Salaš, Pod jablonky, Vyšný mlyn, Čierny kút, Lieskovec, Do tančiska, Pod hušte, Nad Tranku, Košariska, Šistarka, Uhliská, Pod horou, Pri hati, Vápniská, Pod Hrabom, Brehy, Košariská, Kút, Trepota, Kamenec, Na doline

Miesto, okres Bardejov:, 13 z 17

Dialny kút, Pod pleskancom, Stredné vápnisk, Kalvaria, Pri hôrke, Na Kiru, Šoltýsova dolina, Urbanovka, Pod brezinami, Úbočie, Na stodolky, Úboč Pod pleskancom, Pod ostrou horou, Čistiny, Pod Gregorovou, Za cenovým mlynkom, Na Salaši, Stred poľa, Stredný hon, Priepasť, Hrac, Za pleskancom, Nad stránou, Pod hôrkou, Petríkové lazy, Dolina, Niže cesty, Hanišov, Nad cestným mlynkom, Pod domok, Mondova, Na Lopuchovské, Košariská, Kurimský vrch, Vysoká hora, Brezinky, Od poľanok, Kačia debra, Šiba, Pod Suchou, Medzi debre, Galagiňačka, Medzi dolinami, Nad Kalvariou, Laz, Bogdanov laz, Za hrobiskami, Roveň, Samkanina, Výrobiska, Za sutinou, Pasienky, Lipie, Oplotky, Pod dubinou, Hermanky, Priekopy, Mlynská, Zadné Forgače, Kút

Miesto, okres Bardejov:, 14 z 17

Šiba, Medzi debrami, Veľká dolina, Na kúty, Zadné doly, Fabianka, Pod Tatarcom, Dubiny, Čierne hrby, Pod Sosninkami, Za Lipníkami, Pod jarkom, Na vrch, Zajačie, Pod porvazy, Poľana, Za močidlami, Mierky, Ku krížu, Hažlinka, Polianka, Pod úbočou, Laziky, Pastovník, Pod suchou, Háj, Hôrky, Veľký Albonec, Klokoč, Koligrund, Kút, Za Račkaňou, Laz, Varadská hora, Veľké kliny, Pod Račkaňou, Čistý diel, Za ohnišťom, Klin, Stredné Hermánky, Vršok, Vŕšok, Bardejovská dlhá hora, Pod Poľanou, Pod Majerom, Veľká Piskaňa, Španské, Vyše cesty, Vratečka, Koryta, Medzi potokami, Nižný lamanec, Za novým mlynkom, Za dubiny, Zadné úbočie, Majer, Vyšná roveň, Pod horou, Starý laz, Pod jaseň

Miesto, okres Bardejov:, 15 z 17

Kokindov, Porvazy, Nad lazom, Za horou, Pod pašikom, Laz, Gajdová lúka, Kúty, Lazy, Sčolby, Pod lipníky, Pod lieskami, Fitov, Obšar, Barvinková, Andriaška, Na brehu, Stavenec, Pankov laz, Za Andreja, Vrch, Medzi dubiny, Háj, Pri šťavnej drážke, Nad papierňou, Pod Mihaľov, Gluzy, Na čirzaky, Predná dolina, Nad cenovým mlynom, Račková, Kyslá hora, Pod Ostrou, Vŕšok, Za Vimbargom, Moliterka, Úvratné, Konopianka, Medze, Vrchný laz, Husárovka, Ohnište, Hôrka, Za brezinou, Kláštorské lúky, Čierne Oľšiny, Za breznou, Pri dedine, Dlhé role, Pri hati, Popovec, Stavenec, Hrabiny, Kameník, Do gronera, Pod sosninou, Oľšinky, Stredná hora, Majerová, Suchá

Miesto, okres Bardejov:, 16 z 17

Strednaček, Palovec, Pod dielami, Fujava, Pod vrchom, Tranka, Hradská hora, Košariská, Ostrá horka, Lazy, Piesky, Za Borsukom, Kamenná, Kôň, Dlhé, Na čelo, Cigán, Hrabie, Pod lazom, Oľšinky, Dúbrava, Červený les, Vrchy, Za hrobiská, Ferencovka, Nad majerom, Dolinné záhumienky, Mráčková, Zvadlivka, Záhumnie, Lámanec, Nízka hora, Stavenec, Črchle, Randálky, Pod horou, Za výhonom, Morilova lúka, Kozinec, Sluň, Hora Brecková, Kúty, Hrab, Pod Husárovkou, Pod Mihaľovom, Huste, Pomirky, Nižný Busov, Sedlište, Racková, Mláky, Stred, Verchovina, Široké, Laz, Hedvigerova dolina, Dolina, Ždiar, Ku čerešni, Úboč

Miesto, okres Bardejov:, 17 z 17

Široké, Rovne, Lazy, Parkaň, Jankovec, Laz, Výšná roveň, Stráň, Medzi potôčkami, Dolina Janková, Obora, Pod horským štítom, Pod cestou, Od lánu cez horu, Obšar, Čertež, Hlina, Nižný hŕb, Kúty, Predný laz, Krivé lazy, Ráztoky, Predné Forgače, Zadné príhorie, Pleš, Stredný hrebeň, Za Halpušovou ulicou, Vrch úbočia, Za horou, Pod stodolkou, Pod rovinou, Medzi priekopy, Rozkočná, Starý stavenec, Juhásov, Za doliny, Kurimské Piesky, Kúty, Za Dielcom, Magura

miesto inde

Bardejov (201x), Tvarožec (97x), Nižný Tvarožec (90x), Stebník (85x), Gaboltov (83x), Petrová (81x), Becherov (71x), Raslavice (70x), Koprivnica (70x), Kurov (68x), Richvald (68x), Hrabské (66x), Hertník (58x), Zborov (57x), Cigeľka (56x), Stebnícka Huta (54x), Kurima (53x), Zlaté (51x), Vyšná Polianka (50x), Šarišské Čierne (48x), Kľušov (48x), Chmeľová (47x), Smilno (46x), Nižné Raslavice (45x), Hrabovec (44x), Komárov (43x), Malcov (43x), Beloveža (43x), Lenartov (41x), Vyšný Tvarožec (41x)
miesto v Bardejov
miesto v Tvarožec
miesto v Nižný Tvarožec

Podobné, okres Bardejov:

2512x turistika, 2152x miesto, 151x orientačný bod, 65x turistické informácie, 35x prístrešok, altánok, 26x ohnisko, 23x orientačná mapa, 16x studňa, 14x miesto na piknik, 13x poľovnícky posed, 13x atrakcia, 3x strom, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Bardejov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-bardejov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.