Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Bardejov » turistika » miesto

Miesto, okres Bardejov

Miesto v okres Bardejov

V okres Bardejov sa nachádza viac ako 1000 ks miesto.

miesto inde

Bardejov (199x), Tvarožec (97x), Nižný Tvarožec (90x), Stebník (83x), Petrová (81x), Gaboltov (81x), Becherov (72x), Koprivnica (69x), Richvald (67x), Raslavice (67x), Kurov (66x), Hrabské (65x), Zborov (57x), Cigeľka (57x), Hertník (56x), Stebnícka Huta (54x), Kurima (52x), Zlaté (51x), Vyšná Polianka (50x), Šarišské Čierne (48x), Kľušov (48x), Smilno (46x), Chmeľová (46x), Hrabovec (44x), Nižné Raslavice (44x), Beloveža (43x), Komárov (43x), Vyšný Tvarožec (41x), Malcov (41x), Lenartov (40x)

Miesto, okres Bardejov:, 1 z 17

Kucince, Dolina, Medzi debrami, Rybník, Háj, Volovec, Tomašova dolina, Úboč, Medzi potokami, Lán, Michalovka, Čajkovina, Osič, Pod stavom, Sčob, Magura, Krúšek, Vymerky, Krivé lazy, Brána, Za Hŕbkami, Pod horou, Bačovka, Košariska, Zadné príhorie, Pod stohom, Vyšný hŕb, Úzke, Krupšica, K stodolam, Brodkovce, Pod Krivou horou, Za Igvoldom, Zaruba, Velký hon, Hrabky, Pod smrečinou, Medveďovka, Kurimské Piesky, Igvold, Za vodou, Mostky, Huste, Charpy, Jadlovčina, Stráň, Záhumnie, Košariska, Za doliny, Hrac, Nový hon, Kalvaria, Zlatňanské úbočie, Špania, Rovné, Za hriadami, Pod brezinami, Nad cestným mlynkom, Oľšiny, Krčmovka

Miesto, okres Bardejov:, 2 z 17

Vyšné záhrady, Za Borsukom, Medzi dolinami, Olšavec, Pod Poľanou, Andrejovské Randálky, Nad Pillárom, Stavenec, Pod úbočou, Za pasekou, Kadlubkový, Stavenec, Medzi potokami, Hrbok, Zapadliny, Varadská hora, Medzi dolinami, Nízka hora, Hŕbok, Za lánom, Za kopane, Priečky, Tehelňa, Kláštorské lúky, Kadlubce, Zadná brána, Pod sosninou, Vrch, Nad benzínovou pumpou, Palková brezina, Podhradie, Nad stráňou, Za Halpušovou ulicou, Hrobný, Nad Záhonom, Pod bočnými lázmi, Záhrady, Pod javorom, Za šťavou, Oplotky, Močitky, Kameň, Dubnica - Kúty, Bednárka, Predná sikavka, Stoje, Štvrtiny, Zadná polianka, Na bani, Sosnový, Ostrý hrb, Čertež, Hriady, Saričová dolina, Hôrka, Lazy, Na Mlynisku, Dolinka, Jedliny, Dielnice

Miesto, okres Bardejov:, 3 z 17

Hrab, Do cvižľa, Pod lazy, Biela hlina, Šarkaň, Pohorela, Za širokým, Ku krížu, Mračková, Tagajky, Dolinky, Kopaná, Ščalba, Na horu, Vrábľová hora, Nad kostolom, Lazy, Torička, Šimova dolina, Lipnik, záchyt prameňa, Grundlovka, Poľana, Brezina, Ubočie, Za dedinou, Čierne, Poddomok, Hýbky, Pri Rohačovom potoku, Dolinné záhumienky, Bartošová dolina, Jamy, Za lanom, Za novým mlynkom, Bahnisko, Močidlá, Pod Bednárkou, Obšar, Čertiaž, Potôčky, Kendrova lúka, Záhlavče, Za vrchom, Medzi dolinami, Nižná Košarova, Brodok, Za mostom, Lázik, Roveň, Zápač, Pod kohútie, Úboč, Podžiare, Dlhý kút, Medzijaročný, Dlejk, Medzi dolinami, Za horou, Pri Soliskách

Miesto, okres Bardejov:, 4 z 17

Nad Zimovou, Poľana, Židova jeľ, Do gronera, Čerenkov, Les za mlynom, Dubkov laz, Kozinec, Pod Široké, Vršky, Od Kurimského, Prívesné, Záhon, Za hrbom, Pod obšar, Paseky, Za cestou, Mlynisko, Oľšiny, Roveň, Lúky, Lán I, Za Barvinkom, Na klinku, Pod vrchom, Pod Randovou, Barancov, Krajná lúka, Mašlinov, Pod pleskancom, Balažová, Penteliš, Federhy, Kút, Hŕb, Pod Vrchom, Zvadlivka, Zapoľany, Klin, Pri stave, Kamenná, Gutovo, Úbočie, Pod krivou horou, Záhumienky, Za rúbaniskom, Stará ves, Poľana, Vŕšok, Strednaček, Vyše cesty, Pod lipou, Lán, Za potokom, Hrb, Biele kuty, Pod jarkom, Za Kozinec, Suchá, Úzka

Miesto, okres Bardejov:, 5 z 17

Pod stodolkou, Jedľovec, Pod čerešňami, Sedlište, Ortáš, Veľké pole, Od Mikulášovej, Stredný diel, Potôčky, Zvadlivka, Osičie, Dubiny, Rozsutec, Za mlynom, Udolie, Za kozincom, Za Hlboké, Úboč, Laz, Na hore, Za potokom, Do doliny, Farské, Zadné stavy, Laz, Stredná lúka, Hora, Hlozková, Záhumnie, Pod hrabom, Lysý hŕb, Briežky, Strane, Pod Levkovou, Obsar, Kopečný, Mlyn, Kostolné, Kačia debra, Hôrka, Vyšné Brány, Prútkov, Zlomky, Vyšná čeršľa, Podhora, Dolinky, Obora, Za Andreja, Stadlá, Kohutovec, Ďurikov, Dolné lúky, Debričky, Poddomok, Na Salaši, Pánske doliny, Dlhé, Kút, Nad kalinovou studňou, Hrabovecká hora

Miesto, okres Bardejov:, 6 z 17

Obšare, Predné príhorie, Urbanovka, Kúty, Nad lánom, Zahornica, Oráčina, Pod tarasom, Studničný, Vyšné poddomky, Antošovec, Uboč, Pod dielami, Za plotami, Hutky, Kerta, Kostnica, Za laziky, Od lánu cez horu, Černašina, Terasa, Farské, Kopaničný mlyn, Medzi debrami, Ondišovka, Hôrka, Vilš, Krivá, Pri trni, Ráztoky, Záhrady, Za Kamenčíkom, Stredný hrebeň, Vyše stavu, Pod mlyniskom, Pod horou, Hrabník, Ploché, Lazík, Stavenčík, Vyšný lán, Láz, Špitálska, Slacviny, Úboč;Úboc, Čelo, Fitov, Na Úboč, Pod Gregorovou, Pod hŕbok, Obšár, Pod vápnami, Pod Busov, Potoky, VeľkýKlokoc, Medzi potočky, Klamarovka, Pusté, Predná regeťovka, Za vŕšky

Miesto, okres Bardejov:, 7 z 17

Javorina, Predný hon, Polom, Sterneškova, Hlinky, Lesíček, Za vŕškom, Jankovec, Vyšné poddomky, Laz, Za debru, Pri rohovej, Malá Piskaňa, Lázy, Vysoká hora, Viničky, Nad vyšným mlynom, Pri hati, Čierne hrby, Koligrund, Záhrady, Za Mračkovou, Do dubového lesa, Slnečný majer, Háj, Pri láne, Stredné doly, Za hrbom, Veľká dolina, Lpiník, Vŕšok, Líščie diery, Pod Balažovou, Láz, Predné Forgače, Pri femilakoch, Na hlinky, Mikulášova, Dielnik, Pod Harkaňom, Pod gribovom, Dlhé, Povrazy, Sčop, Dolné záhumnie, Na rovni, Kostová dolina, Zimruvka, Pri kohútove, Pod Mohylou, Kocurinec, Medzi potokami, Kúty, Pod Vinnou, Kamence, Pod Bozou mukov, Hrb, Stráne, Lán, Za solnicou

Miesto, okres Bardejov:, 8 z 17

Pod Husárovkou, Kamence, Kaluže, Rozkočná, Nad kúty, Zadný diel, Pod Daňovou horou, Zvadlivé, Na vrch, Naddomok, Tuchova lúka, Čeršle, Nad staviskami, Do tŕňa, Medzi osiky, Na hôrke, Karkov laz, Kotliny, Maťašovská, Úboč, Doliny, Pod Baňou, Osikovňa, Fabianka, Horka, Osičie, Pri drazkovej doline, Zapálená, Černinka, Za Riekou, Lán II, Medzi Harľačky, Magura, Pod kútikom, Kopečný, Pod sosninou, Kruh, Dubrava, Petríkové lazy, Pod lesíkom, Lúky, Pod kameň, Pod pasienkom, hostinec, Ceheleň, Gribov, Viterbarek, Škvirina, Oľšiny, Za potôčkom, Háj, Lieskovec, Strán, Šibená hora, Kovaľová, Za Dielcom, Kuty, Hŕbok, Nad uhliskami, Stav

Miesto, okres Bardejov:, 9 z 17

Koreň, Malincie, Široké, Roveň, Funduše, Steraž, Pod Hôrkou, Ostrá horka, Piesky, Sluň, Vrch, Stankovská, Na brezine, Pod brezinami, Nad stádlami, Htabiny, Popova hora, Kamence, Hrb, Za Klamárkou, Brehy, Čapľanky, Pod lazom, Medzi dubiny, Hrb, Kúty, Za rakovcom, Široké, Oľšinky, Pod šťavou, Poľana, Čerteže, Venecia, Na skalke, Pod lesom, Randálky, Úbočie, Obšár, Bartkov, Dolná roveň, Pod vŕškom, Za dubinou, Tvarožecká hora, Prostredná hora, Paľov, Dielky, Na druhé hony, Medzi lesom, Horné záhumnie, Úbočie, Za Ščopom, Záhrady, Mrazuvka, Záhumnie, Behanov, Mondova, Pod horou, Kamenec, Murovaná studňa, Žliabky

Miesto, okres Bardejov:, 10 z 17

Janová debra, Hrabníky, Čierná zem, Cigánky, Pod jablonky, Úzke, Vyšný, Pod horou, Pri hôrke, Hložiny, Pod lipníky, Kliny, Hošberg, Krušek, Pod slanou, Roztoky, Rovné, Pri Kohutovke, Uhorská dolina, Jedlinky, Nižný Busov, Kúty, Sutiny, Pod horský štít, Vajbron, Záhumnie, Pasienky, Nad mlynom, Kopaničná, Nižné doliny, Chmelník, Breh, Mlynské, Nad mlynom, Vápenec, Obuchov, Kútiky, Stádla, Krasovec, Záhumnie, Pod Ondekovou, Kútiky, Roveň, Za Lipníkami, Michalov, Čierna zem, Krivuľa, Kôň, Stankid, Malinisko, Uhliská, Hančovik, Doliny, Pod zvezla, Solotvinec, Megdanec, Šoltýsova dolina, Hrabník, V kopanici, Lasc

Miesto, okres Bardejov:, 11 z 17

Pod Ostrou, Majerisko, Brehy, Močiare, Hrum, Podlesný, Dolina, Za kostolom, Hermanky, Kručovská roveň, Pastovník, Dúbrava, Breziny, Obšar, Vŕšok, Podhora, Lán, Lázne, Pod lazom, Bogdanov laz, Doliny, Veľký Albonec, Pri doline, Kúty, Zajarčie, Pod lipy, Kúty, Zvadľovka, Chodník, Za dolinou, Záhložný, Strašné, Šibanský, Vertele, Kút, Dolná hora, Poruby, Hrabiny, Podhradské, Košariská, Stredná hora, Košariská, Poľana, Stav, Zurjaková, Vyšná Roveň, Pod jaseň, Za stodolami, Briežky, Nad skalnatou cestou, Postajok, Pod majerom, Starý laz, Brehy, Za žliabkom, Slatviny, Za Beskydami, Stred poľa, Pod hrbom, Vlčí dol

Miesto, okres Bardejov:, 12 z 17

Na lúky, Konopianka, Kotolnica, Osiťiny, Hradište, Ovťinec, Na medzi, Starý Stavenec, Chotárny, Na rovni, K doline, Vyšná roveň, Konča stráne, Liščiny, Na kopci, Široká, Pod mlákou, Zákutie, Výšná roveň, V Piskani, Bačové lazy, Na sosne, Dluhe, Poddiel, Čierny kút, Za nohavicou, Páleniska, Za vysokou, Široká chrasť, Ričky, Sihoť, Brezinky, Korcovky, Kúty, Za brezinou, Pod jamami, Klence, Michalov, Hory, Roveň, Na Kiru, Do hlbokej, Za bridovým vrchom, Jankova Dolina, Pustá hora, Hora, Široké prielohy, Stýrek, Pod Kurimkou, Za dvorom, Mlynisko, Za cintorínom, Cerehľa, Pod rúbaňom, Stavenec, Magurský, Široká, Podlesie, Na hôrke, Pod poliankou

Miesto, okres Bardejov:, 13 z 17

Pod prehybou, Za horou, Čierne, Zatková, Vyšné role, Juhásov, Pod brehmi, Priepasť, Laz, Pod Dúbravou, Hrabky, Nad hrbom, Pri pasekoch, Brány, Mokré pole, Rukov, Pod Becherovom, Stavenec, Uličné, Hlboká, Kút, Kliny, Pod terasou, Banické, Pahorky, Seninec, Červené, Vyšné lazy, Želiarske, Pod Sosninkami, Pod lieskami, Za babiu debru, Andrejová hora, Lazy, Smreková, Nad lazom, Stráň, Tabla, Poddomok, Vyšná lúka, Na čelo, Štvrte, Pustá hôrka, Štvorce, Hora Bičková, Dolina, Soliská, Velky prielom, Beňov kút, Jedlinka, Pod hôrkou, Bukovina, Pod jedlovcom, Kamenná hora, Lámanisko, Laz, Stredné hradské, Záhrady, Medzi mostkami, Puľa

Miesto, okres Bardejov:, 14 z 17

Jaročný, Podkopček, Viršík, Šťaviská, Povrázky, Stadla, Kovaľská, Chalaš, Hôrky, Pod Lipníky, Pod horou, Pod Lazky, Španské, Podlesný, Dujava, Medzi potokmi, Hora Brecková, Zádolie, Zvyšok, Dynivka, Od poľanok, Vŕšok, Breh, Stádla, Mehadie, Široké lúky, Poľovné, Vrch, Za mlákou, Pod lipou, Za Koprivničkou, Medzi brezinami, Krovina, Laziky, Stráže, Obrúsky, Nad horu, Medzi dolinkami, Gburov laz, Pánsky lán, Beskyt, Pahova úboč, Nad Kochanovskou cestou, Malé hony, Za Brezinami, Gróner, Nad Kalvariou, Veľký Aalbonec, Pohorie, Bane, Záhumnie, Lazíky, Kyslá hora, Roveň, Na pusté, Predný laz, Za mostom, Vŕšok, Červenica, Banské

Miesto, okres Bardejov:, 15 z 17

Pred seksami, Hrišov laz, Olšany, Šibeničná, tabor mládeže, Uzké, Za vodou, Doliny, Kút, Na Piskani, Lužanská hora, Sosninky, Trepota, Majer, Pod polom, Čierna močiar, Lazy, Roveň, Za holou horou, Pod Pohorelou, Pod jamami, Brezinky, Chmeľnik, Pri osikovej debri, Vápenisko, Kačalo, Podhora, Pod lipou, Pod stavmi, Dielec za cestou, Vinicky, Lány, Nad sadami, Cervená, Podmierky, Les, Tatry, Hŕbky, Olšiny, Košča, Medzi chodníkmi, Lysá, Za vrchom, Pod Busovec, Urbanovka, Banické, Pomirky, Hôrka, Jackov les, Potok do záhrady, Dlhé, Čerušanka, Chmelník, Pod suchou, Polianky, Lackov, Lesík, Pastovník, Vyšná Košarova, Paskovské

Miesto, okres Bardejov:, 16 z 17

Vrchy, Harasková javorina, Kopanica, Kamenec, Studienka, Stredná hora, Za močidlami, Poddomok, Dlhú, Nad stavenec, Samkanina, Pri hati, Baniská, Na dlhé, Dlhá hora, Polesie, Pod skalkou, Pod breziny, Uhliská, Vápniská, Pod Vysokou, Čintové dolinky, Salaše, Predná dolina, Barvinková, Pod rovinou, Nad Bogliarkou, Podpleš, Stredný buk, Busovec, Pod Harhalským lesom, Nad lazami, Pastovník, Špalúky, Macejovo, Za Jobom, Pod Beskydami, Janovské, Breziny, Stredné Hermánky, Lán, Pod Hrabom, Od Chotára, Balkov Láz, Za polom, Obšár, Seksy, Pivnica, Švábovec, Medzi potôčkami, Pod domkami, Predné Lazy, Makovica, Roztyčky, Stavenec, Poddomok, Lazy, Kapustnice, Pecekvarty, Taraš

Miesto, okres Bardejov:, 17 z 17

Gajdová lúka, Pod Busovec, Na brehu, Čiky, Poddomky, Pod uhliská, Lázy, Doliny, Na Lopuchovské, Lesík, Kozinec, Bankov, Lán, Nad vysokym brehom, Stráň, Nad spracovňou, Na polianky, Červený les, Výhon, Láziky, Pleš, Pod lazík, Za vrchom, Dolina, Porvazy, Na kopci, Pod dielom, Podlesie, Úvratné, Zámešivské, Lúky, Hôrka, Za Vŕškom, Pod Tatarcom, Klin, Galagiňačka, Diel, Záhumnie, Za psiu debru, Ku Zlatskej hati

miesto inde

Bardejov (199x), Tvarožec (97x), Nižný Tvarožec (90x), Stebník (83x), Petrová (81x), Gaboltov (81x), Becherov (72x), Koprivnica (69x), Richvald (67x), Raslavice (67x), Kurov (66x), Hrabské (65x), Zborov (57x), Cigeľka (57x), Hertník (56x), Stebnícka Huta (54x), Kurima (52x), Zlaté (51x), Vyšná Polianka (50x), Šarišské Čierne (48x), Kľušov (48x), Smilno (46x), Chmeľová (46x), Hrabovec (44x), Nižné Raslavice (44x), Beloveža (43x), Komárov (43x), Vyšný Tvarožec (41x), Malcov (41x), Lenartov (40x)
miesto v Bardejov
miesto v Tvarožec
miesto v Nižný Tvarožec

Podobné, okres Bardejov:

2127x miesto, 166x orientačný bod, 89x turistické informácie, 63x prístrešok, altánok, 44x poľovnícky posed, 32x orientačná mapa, 29x ohnisko, 17x studňa, 14x miesto na piknik, 14x atrakcia, 12x komín, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Bardejov

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-bardejov.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.