Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Bardejov » turistika » miesto

Miesto, okres Bardejov

Miesto v okres Bardejov

V okres Bardejov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Bardejov:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Široké, Nižné Raslavice, Sekčov, Biela hlina, Poľana, Liščie, Slnečný majer, Lazky, Stebníček, Nad Klinom, Šapinec, Dubie, Do hlbokej, Roveň, Vyše dediny, Pri studni, Pastierský, Poddomok, Kopaničný mlyn, Zadný Ruskov, Pod Košariskami, Dúbravka, Závoj, kaplnka, Za pastierňou, Rovné, Antošovec, Hriady, Močiare, Solotvinec, Podlipník, Homolské, Čarnušina, Pod majerom, Chmeľnik, Chata, Podzámočný, Potok do záhrady, Nižej vsi, Záhumienok, Hŕbky, Osikovňa, Na vŕšok, Kerta, hostinec, Nad krčmou, Pod Vŕškami, Lúky, Pastovník, Frížovský jarok, Roveň, Pod mlynicou, Poštárka, Bardejovská Zábava, Chmelník, Gróner, Kamence, Lipovec, Pri pasekoch

Miesto, okres Bardejov:, 2 z 17

Pod kopanicou, Kapustnica, Jožip, Maťašovská, Široké lúky, Lazy, Stavenec, Mihalova, Mikaňa, Nad kúty, Úboč, Grochová, Na hore, Pri majeri, Záhumienky, Za holou horou, Jarok, Kliny, Nižná Košarova, Od Kurimského, Kamenec, Oľšiny, Pecekvarty, Za Slivôčky, Rybníky, Vyšná Košarova, Les za Čirčom, Poľana, Noviny, Čierna hora, Rúbaniska, Homoš, Pod staveniskom, Stráň, Kút, Stavenec, Nad výšky, Piesky, Lán, Ľadová, Do vrchu, Povrázky, Pri hruške, Hložiny, Za Topľou, Vyšná hora, Výhon, Kloptovka, Koniec záhrad, Za debru, Malinisko, Kúty, Černošina, Slivôčky, Potašňa, Dúbrava, Stredné lazy, Na kuči, Hôrka, Kotulacká

Miesto, okres Bardejov:, 3 z 17

Medzi brezinami, Pastvisko, Špane, Za vrchom, Starý Stavenec, Čiky, Hrabov, Čistina, Močarisko, Hrabníky, Hôrka, Kapustnice, Vyšné lazy, Pod Košariskami, Za nohavicou, Mlynisko, Pod lipy, Nad stráňou, Za Topľou, Nad Krasovcom, Vyšné štvrtky, úpravňa vody, Pod osiťinami, Harkaň, Doliny, Dolinky, Kruhy, Krasovec, Popov hon, Hlboký, Vyšná hôrka, Osiťiny, Pasienok, Pod jamky, Lipníky, Horilán, Za horou, Úbočie, Medzi potokami, Pod stavom, Hliny, Holé Doliny, Pod Kurimkou, Zimruvka, Piesky, Stavenec, Štvrtky, Kostolný hon, Pod lipníky, Bukovec, Kurimoťky, Brezina, Pasienky, Hrabiny, Lysá, Kopec, Rovné, Hlkoka, Olšiny, Za ubočou

Miesto, okres Bardejov:, 4 z 17

Mlaky, Vyšná skalka, Pod Busov, K stodolam, Lán, Brehy, Pod obšar, Smrečiny, Stebnícke lúky, Pod bučkami, Za Hlboké, Obšare, Vyšná lúka, Doliny, Hora, Za lanom, Kytica, Lazy, Priečky, Nad Kurimkou, Biela hlina, Vysoká, Nižnianské Poddomky, Kliny, Pri Soliskách, Jackov les, Červené, Pod hrabníkmi, Pod lieskami, Za Vŕškom, Pod Vŕškom, Na kruh, Pod Beskydom, Do breha, Toplisko, Beskyt, Hrb, Ondzeluvka, Na hore, Pod pasienkom, Za hrbom, Vysoká, Kút, Panská cerchľa, Stav, Pri Rohačovom potoku, Pod Vysokou, Briežky, Cerehľa, Bridový vrch, Ovťinec, Popriečky, Lesík, Za laziky, Bačové lazy, Laziky, Medzi potokami, Jamy, Hŕbok, Luhy

Miesto, okres Bardejov:, 5 z 17

Záhumienky, Viršík, Medzi potokmi, Za vŕškom, Holubník, Pastovník, Pod kameň, Nozgrica, Kruh, Zvyšok, Ortovisko, Polanka, Za solnicou, Štvrte, Kytičný vŕšok, Bukovina, Starý laz, Hŕbky, Láz, Zadná sikavka, Nad dolinou, Košariská, Polivka, Vyše lesa, Poľana, Bahniská, Čerešniny, Levkova, Osičiny, Seninec, Úboč, Za sadom, Soliská, Za vrchom, Hora, Htabiny, Záhon, Zamčisko, Stredná regeťovka, Poddomky, Brezinky, Mostok, Dolina, Kapustnice, Pod doliny, Nižná skalka, Predná regeťovka, Vyšný Stavenec, Pod horou, Pod Levkovou, Bačová dolina, Voňače, Za bridovým vrchom, Sikavka, Za kostolom, Koniec hrba, Nad hrbom, Hrady, Vilš, Kendrova lúka

Miesto, okres Bardejov:, 6 z 17

Laz, Ostrý kameň, Pod mlákou, Predná sikavka, Polianka, Cez breh, Čertež, Podžiare, Breh, Košariská, Kopanec, Brehy, Kútiky, Pod briežkami, Čerteš, Pod sosniny, Úboč, Štvrte, Za kaplnku, Medzi tŕňami, Zadné stavy, Lazík, Pod zvezla, Pod vrchom, Pod pivnice, Vápenné, Diviaky, Lán, Hrúň, Vŕšok, Šviďutkovo, Na medzi, Vyšný vrch, Mlynisko, Kúty, Čierna lúka, Za Poliankou, Stoje, Nad stavenec, Pod Harkaňom, Pod hŕbok, Ričky, Za lazy, Hora, Murovaná studňa, Staviska, Bujak, Mohylka, Pod Ondavkou, Pod Vinnou, Kúty, Poľana, Karkolaz, Pod jamami, Poľana, Belejčákova polianka, Pod lesom, Pod pasekou, Za hrbom, Pod Semanovou lúkou

Miesto, okres Bardejov:, 7 z 17

Dlhá hora, Na vrch červeného, Šťaviská, Busovec, Dziké, Ortáš, Pod Košariská, Polianka, Dolinky, Mláka, Na Zamčisko, Hŕbok, Pod Poľanou, Za plotami, Stredný podomok, Banické, Strežáky, Obšar, Hory, Záhrady, Poľana, Na rovni, Pánsky lán, Medzi potočky, Tabla, Staje, Ostrež, Nižný Stavenec, Za mlákou, Pomirky, Pod lázkami, Les, Ortoviská, Ovsiská, Úbočie, Sivé, Pod Busovec, Farské lúky, Nižný taranok, Línia, Široké, Osičie, Za Hŕbkami, Oproti lomu, Vyšný podomok, Virceľ, Roveň, Laz, Panský vrch, Zaruba, Pri Topli, Lazčík, Záhradka, Grófske, Za jarkom, Potoky, Utra, Ceheleň, Zurjaková, Za mostom

Miesto, okres Bardejov:, 8 z 17

Za horou, Uhliská, Hrb, Potôčky, Kručovská roveň, Rackov, Ostrý hrb, Vyšný laz, Kručovská hora, Švetkovo, Sosnový, Surovina, Lán, Doliny, Koprivnička, Za Koprivničkou, Lázy, Stropovec, Lesíček, Niže mosta, Vrchné hradské, Predné hradské, Pod rúbaňom, Stavenec, Za potoky, Kopanica, Biele kuty, Stavenec, Polianky, Za jamou, Babia hora, Za murinou, Pod hrabovým lesom, Na laz, Kobylie, Stredný buk, Pod Kyslou horou, Pastvisko, Nad kútom, Uhrinková, Nad uhliskami, Čierná zem, Koreň, Šibanský, Hrabovecká hora, Pod jedľovcom, Radomky, Na lúky, Mašlinov, Nad lazami, Pod kohútie, Vŕšok, Riečna, Stráne, Pod polom, Čierna zem, Olšiny, Korcovky, Za dielcom, Na horu

Miesto, okres Bardejov:, 9 z 17

Torička, Kríky, Brodávka, Nový majer, Kobylský, Stavenčik, Do tŕňa, Stavenčík, Šofranov, Stredné hradské, Nad uhliskami, Za potokom, Mlynisko, Kamenec, Za polom, Za horou, Široká, Pod kútom, Stráň, Na Dielce, Nový hon, Polianky, Vápenec, Laz, Mikulášova, Za vyšným mlynom, Pod lesíkom, Pod horou, Pri trni, Za Mračkovou, Pri osikovej debri, Lány, Pišov, Na breziny, Bukovec, Záhložný, Nad Kochanovskou cestou, Špania, Ponad Lazy, Nad mlynom, Kyslá hora, Stádlo, Bahnisko, Za horou, Povrazy, Breziny, Nad Stavencom, Podlesný, Mračková, Pod brezinou, Lazy, Poľovné, Hrabiny, Záhumnie, Pod úbočie, Brezová, Brezina, Za horou, Na dolinu, Vysoká hora

Miesto, okres Bardejov:, 10 z 17

Za mostom, Dolina, Dolné, Nad mlynom, Na dolky, Kvasný laz, Za stavmi, Puľa, Ondavka, Križné cesty, Za potočky, Trnky, Roveň, Okolo Polianky, Oľšiny, Na laz, Nad Megdancom, Záhložné, Gburov laz, Úzke, Močiare, Za kostolom, Nad vyšným mlynom, Podmierky, Pod Kochanovskou cestou, Vŕšok, Pod Hlivníkom, Kohútie, Mlynská hora, Lazy, Pod vápnami, Na bani, Pod brehmi, Pod úbočie, Lazíky, Ubočie, Za dolinkou, Za žliabkom, Konča stráne, Stýrek, Hôrky, Uboč, Lysá, Za podubočím, Sitarov laz, Dolné lúky, Pod Horou, Za mlynom, Pod jamami, Močidlá, Osič, Klince, Stredná hora, Predné Lazy, Okruhlá, Vyšná roveň, Pod vŕškom, Paledovka, Medzi potokami, Lúky

Miesto, okres Bardejov:, 11 z 17

Zvadľovka, Polesie, Pod Kremienku, Hlivník, Široká, Doliny, Širiava, Poľana, Mehadie, Pod Hradzavec, Vápenec, Úboč;Úboc, Pod kútikom, Strikov, Pod grúňom, Sviniarka, Pastovník, Za potokom, Za riečkou, Pod hradskou, Pod hrbom, Vlčí dol, Stráň, Krúšek, Potôčky, Obšár, Čierne, Stav, Vinica, Nad brehmi, Pivnica, Zadná Široká, Prívesné, Les za mlynom, Hradište, Stáda, Na údolička, Lazy, Polom, Pod dierami, Záhumnie, Stádla, Megdanec, Nad Šibou, Bobčianka, Švábovec, Do dubového lesa, Obrúsky, Brezinky, Roveň, Korene, Široká, Úzke, Hrb, Zadná Barenová, Na kopci, Prostredná hora, Kotliny, Kozlovo údolie, Hora

Miesto, okres Bardejov:, 12 z 17

Vrch, Pri pivnici, Javorina, Pod lesom, Kohutovec, Medzi dolinami, Za babiu debru, Hnilisko, Pod briežkom, Spálenisko, Čeršle, Úboč, Podlesie, Vysoká hora, Ďurikov, Vápená, Hlboká, Za dlhou, Pod lazom, Kamenec, Hrunok, Medzi osiky, Banisko, Španlúky, Klence, Kostolné, Za mostom, Šírava, K štvorcom, Francovská hora, Za dubinou, Zadný buk, Zápač, Pod Hradským, K doline, Katanov breh, Stráň, Záhrady, Ptrovský kamenec, Školské, Kopečný, Charpy, Pod brezinami, Kružný, Za vrchom, Mlyniská, Kohútov, Pod hušte, Za vrchom, Úbočie, Pod Hrabom, Široká chrasť, Uhliská, Pod pleskancom, Brod, Na Lopuchovské, Pod cinaš, Úbočie, Za Borsukom, Jankova Dolina

Miesto, okres Bardejov:, 13 z 17

Pod lazom, Pod majerom, Mierky, Pri hôrke, Úvratné, Bartošová dolina, Na doline, Za brezinou, Pasienky, Vrch, Pod Tatarcom, Za chotárnym potokom, Hôrka, Poľanky, Lieskovec, Nad Dúbravou, Čierne hrby, Roveň, Kút, Pod sutinou, Za Lazom, Mníchov, Šiba, Liesky, Michalka, Črchle, Hrebeň, Pod domok, Kôň, Nad lazom, Stará ves, Za sutinou, Solisko, Nad Žarnovcom, Pod horou, Borsučiny, Zadné doly, Za dubiny, Strane, Pod horou, Ostrá, Popod Laz, Lán, Kamenná, Za hrobiská, Za výhonom, Priekopy, Laz, Medzi dubiny, Pod porvazy, Veľká dolina, Lán, Kopanica, Záhumnie, Stavenec, Stoh, Kamenec, Stredné vápnisk, Kundračina, Kláštorské lúky

Miesto, okres Bardejov:, 14 z 17

Za psiu debru, Stavenec, Hradská hora, Kúty, Medzi cestami, Klin, Kopytovka, Pomirky, Pod Račkaňou, Popova hora, Čelo, Dolinné záhumienky, Ferencovka, Soliská, Roveň, Na kúty, Háj, Ohnište, Dolný potok, Povrazy, Pri hati, Pod domkami, Na čirzaky, Strednaček, Nad benzínovou pumpou, Nižný lamanec, Kapustnice, Fujava, Galagiňačka, Pustá zem, Stredná hora, Pavlovica, Misárne, Dlhé role, Volentýr, Pod brezinami, Trepota, Stredný hon, Karpeľovka, Koryta, Vršok, Nad Fabiankou, Široké prielohy, Pod Kačalom, Pod Rakovicou, Stred poľa, Hermanky, Za pleskancom, Zadné Forgače, Vysoká hora, Nízka hora, Nad stránou, Vrch, Za hrobiskami, Zadné úbočie, Pod pašikom, Pod Sosninkami, Laz, Na vrchy, Veľká Krupšica

Miesto, okres Bardejov:, 15 z 17

Záhumnie, Račková, Volovec, Cigánska polianka, Vrch, Čierny kút, Dúbrava, Černinka, Medzi debrami, Šiba, Košariská, Pod hôrkou, Hrab, Kalvaria, Gluzy, Pod jarkom, Moliterka, Vŕšok, Pri dedine, Stávky, Medzi potokami, Veľké kliny, Stránice, Háj, Na čelo, Zbojnícka, Hrabiny, Úboč, Zajačie, Roztoky, Červený les, Tomašova dolina, Medzi dolinami, Záhumnie, Brehy, Záhumnie, Na Kiru, Kožanska hora, Dlhé Popričky, Vysoká hora, Španské, Pod Vrchom, Za dolinou, Suchá, Za ohnišťom, Za kozincom, Košariska, Petríkové lazy, Randálky, Dlhá, Pod Majerom, Bardejovská dlhá hora, Jedľovec, Ostrý kamen, Zbojnícka studňa, Dubiny, Pleskanka, Fabianka, Od Poľany, Varadská hora

Miesto, okres Bardejov:, 16 z 17

Nad chotárom, Morilova lúka, Samkanina, Šoltýsova dolina, Jedliny, Lazy, Zadné Debry, Medvedie, Popovec, Pri stave, Hrabie, Obšar, Panská lúka, Vyšný mlyn, Hôrka, Lazy, Dlhá hora, Stredné úbočie, Laz, Vrchný laz, Kamenná hora, Tranka, Za Račkaňou, Košariská, Cigán, Nad Kalváriou, Pod lieskami, Gribov, Do Ščoba, Nad sadami, Poľana, Pod Husárovkou, Vtáčnik, Budanová, Kameník, Salaš, Naj, Dialny kút, Pod Mihaľovom, Fitov, Pod Poľanou, Priepasť, Pod Lazami, Stavenec, Brezinky, Vertele, Nad cenovým mlynom, Pri hati, Kyslá hora, Stavenec, Ambrušovce, Pod suchou, Vrábľová hora, Mlynská, Kozinec, Kurimský vrch, Zvadlivka, Pod úbočou, Na brehu, Majer

Miesto, okres Bardejov:, 17 z 17

Stráže, Pod Ostrú hôrku, Za cenovým mlynkom, Nad Tranku, Do tančiska, Za novým mlynkom, Na vrch, Polianka, Bogdanov laz, Piesky, Haľagošík, Palovec, Pod Ozimniskami, Pod sosninou, Košariská, Za Žarnovcom, Andriaška, Veľké Tokárne, Malá Krupšica, Pod cinašom, Nad papierňou, Pastovník, Stadla, Poľana, Kokindov, Priehyby, Šistarka, Hajné, Vŕšok, Arkapert, Vyše cesty, Lámanec, Na stodolky, Pod cestou, Dlhé, Pri šťavnej drážke, Pod horou, Za Kopcom, Pod jaseň, Strednáček

miesto inde

Bardejov (210x), Nižný Tvarožec (90x), Stebník (86x), Gaboltov (84x), Petrová (83x), Becherov (73x), Koprivnica (72x), Richvald (72x), Kurov (71x), Tvarožec (71x), Raslavice (71x), Hrabské (70x), Cigeľka (59x), Hertník (59x), Zborov (58x), Stebnícka Huta (55x), Kurima (54x), Zlaté (53x), Kľušov (51x), Vyšná Polianka (50x), Šarišské Čierne (50x), Chmeľová (48x), Smilno (46x), Nižné Raslavice (46x), Hrabovec (45x), Komárov (44x), Malcov (44x), Beloveža (44x), Lukov (43x), Lenartov (41x)
miesto v Bardejov
miesto v Nižný Tvarožec
miesto v Stebník

Podobné, okres Bardejov:

3089x turistika, 2665x miesto, 175x orientačný bod, 68x turistické informácie, 43x prístrešok, altánok, 33x ohnisko, 27x poľovnícky posed, 24x orientačná mapa, 18x miesto na piknik, 17x studňa, 14x atrakcia, 3x strom, 1x vodárenská veža, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Bardejov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-bardejov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.