Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Bardejov » turistika » miesto

Miesto, okres Bardejov

Miesto v okres Bardejov

V okres Bardejov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Bardejov:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Široké, Sekčov, Nižné Raslavice, Biela hlina, Poľana, Liščie, Slnečný majer, Lazky, Stebníček, Nad Klinom, Dubie, Do hlbokej, Roveň, Pri studni, Vyše dediny, Poddomok, Pastierský, Kopaničný mlyn, Zadný Ruskov, Pod Košariskami, Dúbravka, kaplnka, Oľšinky, Bardejovská Zábava, Závoj, Za pastierňou, Hriady, Rovné, Zábava, Solotvinec, Antošovec, Čarnušina, Chata, Podlipník, Chmeľnik, Homolské, Pod majerom, Podzámočný, Potok do záhrady, Záhumienok, Nižej vsi, Osikovňa, Hŕbky, Kerta, hostinec, Nad krčmou, Frížovský jarok, Pod Vŕškami, Lúky, Roveň, Medzi debrami, Poštárka, Pri kozackej debre, Chmelník, Gróner, Záhumienky, Piesky, Jarok, Mihalova

Miesto, okres Bardejov:, 2 z 17

Kliny, Stavenec, Maťašovská, Rúbaniska, Nad kúty, Lipovec, Oľšiny, Stráň, Grochová, Vyšná Košarova, Za holou horou, Kamenec, Nad výšky, Pod staveniskom, Pri pasekoch, Rybníky, Nižná Košarova, Lán, Pri majeri, Kamence, Široké lúky, Pecekvarty, Do vrchu, Noviny, Mikaňa, Od Kurimského, Kút, Vyšná hora, Kúty, Výhon, Čiky, Černošina, Medzi brezinami, Starý Stavenec, Malinisko, Pri hruške, Hôrka, Špane, Dúbrava, Hložiny, Na kuči, Stredné lazy, Za debru, Povrázky, Koniec záhrad, Kloptovka, Za Topľou, Pod Košariskami, Hôrka, Hrabov, Za nohavicou, Hrabníky, Vyšné lazy, Mlynisko, Močarisko, Čistina, Kapustnice, Lysá, Pod Kurimkou, Kostolný hon

Miesto, okres Bardejov:, 3 z 17

Hrabiny, Nad Krasovcom, Pod osiťinami, Osiťiny, Pasienky, Pod lipníky, Horilán, Zimruvka, Lipníky, Brezina, Pod lipy, Krasovec, Pod jamky, Štvrtky, Harkaň, Rovné, Kurimoťky, Za horou, Vyšné štvrtky, Pod pasienkom, Ovťinec, Koniec hrba, Ondzeluvka, Pod Beskydom, Cez breh, Nižnianské Poddomky, Za lanom, Pod doliny, Bukovina, Voňače, Hŕbok, Za bridovým vrchom, Vyšná lúka, Stav, Hora, Kútiky, Láz, Pod Levkovou, Kytičný vŕšok, Na kruh, Hrb, Seninec, Pri Rohačovom potoku, Nad Kurimkou, Stredná regeťovka, Kopanec, Briežky, Olšiny, Zvyšok, Biela hlina, Mostok, Ortovisko, Brehy, Za solnicou, Za vrchom, Vyšná skalka, Za sadom, Hora, Soliská, Smrečiny

Miesto, okres Bardejov:, 4 z 17

Nozgrica, Nad hrbom, Ostrý kameň, Kendrova lúka, Bridový vrch, K stodolam, Podžiare, Brehy, Zamčisko, Košariská, Úboč, Viršík, Polivka, Pod lieskami, Pod kameň, Medzi potokami, Mlaky, Do breha, Záhumienky, Priečky, Čertež, Hŕbky, Záhon, Starý laz, Pod obšar, Jackov les, Košariská, Za ubočou, Vyše lesa, Kytica, Levkova, Čerešniny, Zadná sikavka, Stebnícke lúky, Htabiny, Jamy, Vilš, Za Vŕškom, Poddomky, Lazy, Polianka, Za vŕškom, Panská cerchľa, Na hore, Červené, Lesík, Pod bučkami, Pri Soliskách, Za laziky, Vysoká, Pod horou, Polanka, Za hrbom, Breh, Bačová dolina, Predná regeťovka, Kút, Luhy, Pastovník, Osičiny

Miesto, okres Bardejov:, 5 z 17

Predná sikavka, Laz, Beskyt, Hlkoka, Za kostolom, Pod Vysokou, Kliny, Holubník, Kruh, Nad dolinou, Bahniská, Pod Busov, Sikavka, Laziky, Nižná skalka, Dolina, Doliny, Cerehľa, Hrady, Bačové lazy, Vyšný Stavenec, Medzi potokmi, Pod mlákou, Za Hlboké, Obšare, Pod Vŕškom, Pod hrabníkmi, Vysoká, Za kaplnku, Ortoviská, Za plotami, Pod hŕbok, Karkolaz, Pod lázkami, Pod vrchom, Úbočie, Staje, Dziké, Kúty, Nad stavenec, Bujak, Pod Busovec, Ostrež, Na medzi, Pod pivnice, Pod zvezla, Za Poliankou, Pod lesom, Pod briežkami, Ovsiská, Na Zamčisko, Belejčákova polianka, Záhrady, Hora, Pod jamami, Zadné stavy, Za mlákou, Staviska, Pod Košariská, Tabla

Miesto, okres Bardejov:, 6 z 17

Pomirky, Les, Pod Vinnou, Pánsky lán, Hory, Šťaviská, Dolinky, Za hrbom, Ričky, Hŕbok, Nižný Stavenec, Na rovni, Ortáš, Polianka, Dlhá hora, Pod Ondavkou, Kúty, Busovec, Pod pasekou, Banické, Mlynisko, Diviaky, Poľana, Stoje, Šviďutkovo, Lán, Murovaná studňa, Poľana, Úboč, Vŕšok, Čerteš, Lazík, Na vrch červeného, Poľana, Medzi potočky, Vápenné, Pod Harkaňom, Pod sosniny, Za lazy, Obšar, Osičie, Zaruba, Virceľ, Potoky, Pri Topli, Široké, Roveň, Za Hŕbkami, Kručovská roveň, Za mostom, Sosnový, Ceheleň, Rackov, Vyšný laz, Lesíček, Koprivnička, Zurjaková, Za Koprivničkou, Uhliská, Ostrý hrb

Miesto, okres Bardejov:, 7 z 17

Lázy, Švetkovo, Kručovská hora, Stredné hradské, Ondavka, Za polom, Pod lesíkom, Vŕšok, Za potočky, Brezina, Za vyšným mlynom, Nad kútom, Za murinou, Nový majer, Nad Megdancom, Za horou, Za horou, Na breziny, Na dolky, Lazy, Nad uhliskami, Pod úbočie, Nad Stavencom, Biele kuty, Koreň, Povrazy, Pišov, Oľšiny, Pod horou, Riečna, Za jamou, Olšiny, Križné cesty, Stavenčík, Puľa, Kríky, Pod kútom, Polianky, Kobylský, Pod polom, Pri trni, Uhrinková, Pod jedľovcom, Hrabovecká hora, Vrchné hradské, Záhložný, Záhložné, Bahnisko, Polianky, Kopanica, Dolina, Šibanský, Predné hradské, Trnky, Mlynisko, Pri osikovej debri, Breziny, Kamenec, Špania, Niže mosta

Miesto, okres Bardejov:, 8 z 17

Laz, Babia hora, Pod hrabovým lesom, Vápenec, Na dolinu, Nad mlynom, Ponad Lazy, Nad Kochanovskou cestou, Lány, Korcovky, Na horu, Vysoká hora, Dolné, Záhumnie, Na Dielce, Do tŕňa, Za potoky, Pod rúbaňom, Nad mlynom, Stádlo, Mračková, Poľovné, Nad lazami, Torička, Mašlinov, Čierná zem, Stráne, Pod kohútie, Nový hon, Nad uhliskami, Za potokom, Hrabiny, Čierna zem, Podlesný, Okolo Polianky, Pastvisko, Kvasný laz, Za horou, Mikulášova, Za dielcom, Široká, Pod brezinou, Stavenec, Šofranov, Stredný buk, Pod Kyslou horou, Kyslá hora, Na laz, Na laz, Na lúky, Stavenčik, Za mostom, Roveň, Brezová, Za Mračkovou, Brodávka, Za stavmi, Lazy, Pod Kremienku, Zápač

Miesto, okres Bardejov:, 9 z 17

Za babiu debru, Španlúky, Pri pivnici, Prostredná hora, Kopečný, Hlivník, Vŕšok, Poľana, Spálenisko, Zadná Barenová, Bobčianka, Zadná Široká, Gburov laz, Osič, Záhrady, Uboč, Pod brezinami, Úboč;Úboc, Okruhlá, Pod hrbom, Dolné lúky, Hnilisko, Sitarov laz, Stýrek, Za mlynom, Pod lazom, Obrúsky, Pod vápnami, Za žliabkom, Širiava, Mlynská hora, Mehadie, Pod Horou, Medzi dolinami, Čierne, Podmierky, Pod grúňom, Za podubočím, Hrunok, Šírava, Za vrchom, Čeršle, Korene, Nad Šibou, Polom, Ubočie, Krúšek, Za potokom, Švábovec, Predné Lazy, Kohutovec, Úzke, Široká, Vlčí dol, Zadný buk, Brezinky, Vrch, Kostolné, Záhumnie, Pod kútikom

Miesto, okres Bardejov:, 10 z 17

Na kopci, Močiare, Ďurikov, Za riečkou, Pod Hradským, Ptrovský kamenec, Doliny, Polesie, Lazíky, Pod lesom, Úboč, Megdanec, Pod vŕškom, Konča stráne, Pod jamami, Podlesie, Pod úbočie, Za dubinou, Hôrky, Les za mlynom, Kamenec, Nad vyšným mlynom, Prívesné, Pastovník, Pivnica, Potôčky, Kohútie, Pod Hlivníkom, Klence, Medzi osiky, Mlyniská, Hradište, Roveň, Vápená, Za dlhou, Nad brehmi, K doline, Pod Kochanovskou cestou, Pod dierami, Zvadľovka, Školské, Strikov, Stav, Obšár, Do dubového lesa, Pod Hradzavec, Charpy, Stáda, Úzke, Za mostom, Pod briežkom, Pod brehmi, Vápenec, Hora, Lysá, Katanov breh, Kotliny, Vinica, Sviniarka, K štvorcom

Miesto, okres Bardejov:, 11 z 17

Močidlá, Za dolinkou, Kružný, Hrb, Hlboká, Stádla, Medzi potokami, Za močidlami, Hanišov, Košariská, Na Kiru, Jankova Dolina, Za jedlinku, Úbočie, Huste, Nad stránou, Grundlovka, Veľký Albonec, Cigán, Za kozincom, Fabianka, Ku Zlatskej hati, Stadla, Stavenec, Úvratné, Na vrch, Háj, Dlhé role, Záhumnie, Pri dedine, Červený les, Oľšinky, Roztoky, Kúty, Pri hati, Brehy, Galagiňačka, Obšar, Pod majerom, Za Vimbargom, Gribov, Strednáček, Medzi potokami, Sluň, Stredné úbočie, Úboč, Záhumnie, Úboč Pod pleskancom, Kamenná, Medzi dolinami, Za cenovým mlynkom, Veľká dolina, Husárovka, Vratečka, Lán, Vŕšok, Piesky, Hrabie, Nad Pillárom, Široká chrasť

Miesto, okres Bardejov:, 12 z 17

Chotárne brehy, Pod brezinami, Nad papierňou, Na brehu, Šoltýsova dolina, Ku krížu, Poddomok, Pod sutinou, Kláštorské lúky, Pod lieskami, Klokoč, Mlynská, Pod lazom, Brezinky, Karpeľovka, Úbočie, Kút, Čierny kút, Pod Poľanou, Na čelo, Pod Sosninkami, Varadská hora, Pod cestou, Laz, Hažlinka, Nad Kalváriou, Stávky, Čierne hrby, Starý laz, Lazy, Za Borsukom, Vrchy, Na Salaši, Vtáčnik, Dúbrava, Čierne Oľšiny, Pod jablonky, Pod gribovom, Obšar, Poľanky, Zadné Forgače, Ohnište, Pod sosninou, Za breznou, Pod domkami, Za chotárnym potokom, Za Andreja, Poľana, Laziky, Omlaš, Pod Tatarcom, Stavenec, Kyslá hora, Medze, Pod Ostrou, Vrábľová hora, Moliterka, Hôrka, Pod Mihaľov, Čelo

Miesto, okres Bardejov:, 13 z 17

Mráčková, Suchá, Za hrobiská, Poľana, Šibená hora, Tomašova dolina, Hrabiny, Pod jarkom, Andriaška, Dlhá, Záhumnie, Pod pleskancom, Čistý diel, Nad cestným mlynkom, Stredný hon, Zajačie, Mlynské, Vŕšok, Za výhonom, Kokindov, Gluzy, Pod Rakovicou, Pod horou, Bogdanov laz, Na Lopuchovské, Dubiny, Pod vrchom, Črchle, Kúty, Vysoká hora, Pod Mihaľovom, Naj, Kameník, Šiba, Od poľanok, Pod Račkaňou, Salaš, Lazy, Medzi debre, Kôň, Široké prielohy, Stred poľa, Hora Brecková, Pahorky, Lán, Pankov laz, Priekopy, Za vrchom, Sčolby, Pod Husárovkou, Za Lipníkami, Pod jaseň, Kút, Pod suchou, Pustá zem, Pod pašikom, Nízka hora, Roveň, Za dolinou, Vyše cesty

Miesto, okres Bardejov:, 14 z 17

Vrch, Pod Suchou, Vertele, Pri stave, Pod horou, Koligrund, Pod lipníky, Do gronera, Široká laň, Ostrá horka, Šistarka, Hrebeň, Bartošová dolina, Zvadlivka, Košariská, Kačia debra, Dolina, Veľké kliny, Oplotky, Stavenec, Laz, Pri hôrke, Čistiny, Bardejovská dlhá hora, Nad Kalvariou, Dlhé Popričky, Veľká Piskaňa, Košariska, Konopianka, Pod Kačalom, Pod Gregorovou, Stráže, Pod porvazy, Za pleskancom, Volovec, Hôrky, Palovec, Palicha, Laz, Kurimský vrch, Urbanovka, Za brezinou, Vyšná roveň, Kapustnice, Pri hati, Kalvaria, Mierky, Pod hušte, Lámanec, Vršok, Hliny, Košariská, Pod potokom, Pod dielami, Tranka, Strednaček, Hrac, Fujava, Pri šťavnej drážke, Strane

Miesto, okres Bardejov:, 15 z 17

Za horou, Cirníky, Kút, Lán, Na kúty, Zadné úbočie, Ferencovka, Kridovec, Paľov, Račková, Šiba, Sosniny, Majerová, Lipie, Za Račkaňou, Dlhé, Lazy, Líščie diery, Dolinné záhumienky, Kozinec, Predná dolina, Zbojnícka studňa, Vyšný mlyn, Medzi cestami, Za ohnišťom, Nad cenovým mlynom, Nižný lamanec, Nad Dúbravou, Nad lazom, Pod horou, Sivá skala, Za novým mlynkom, Kamenná hora, Za psiu debru, Popova hora, Pomirky, Nad Fabiankou, Popod Laz, Stará ves, Bartošova stráň, Mandaňa, Barvinková, Pod domok, Pod Vrchom, Na čirzaky, Jedľovec, Za hrobiskami, Randálky, Polianka, Pod stavmi, Zadné doly, Trepota, Popovec, Samkanina, Pavlovica, Tehelný, Klin, Do tančiska, Pod ostrou horou, Pasienky

Miesto, okres Bardejov:, 16 z 17

Vápniská, Pod hôrkou, Horné záhumnie, Za sutinou, Chotárny, Medzi dubiny, Za dubiny, Morilova lúka, Porvazy, Nad benzínovou pumpou, Roveň, Palková brezina, Stredné vápnisk, Pastovník, Pod úbočou, Priepasť, Na doline, Fitov, Kamenec, Stredné Hermánky, Háj, Gajdová lúka, Majer, Nad majerom, Výrobiska, Pod Hrabom, Pod dubinou, Pod Majerom, Od Poľany, Lieskovec, Uhliská, Jedliny, Na stodolky, Koryta, Mondova, Hrab, Pod Ostrú hôrku, Za Kopcom, Stoh, Niže cesty, Nad Tranku, Dialny kút, Černinka, Petríkové lazy, Vrchný laz, Hermanky, Hradská hora, Španské, Kutiky, Vrch kozinca, Dolina Janková, Nižné záhrady, Hutky, Vrch, Medzi dolinami, Dolná roveň, Na sosne, Rovne, Dolinky, Pod cestou

Miesto, okres Bardejov:, 17 z 17

Pleš, Záhon, Vrch úbočia, Červenica, Anderková, Dolina, Hlboká, Medzi potokami, Na poliach, Magura, Vyšné záhrady, Nad jamkami, Kriaky, Parkaň, Sedlište, Hačová dolina, Dielec, Výšná roveň, Pod bočnými lázmi, Za širokým, Pod Beskydom, Nižný Busov, Za Jobom, Pasienky, Za hriadami, Stredný pás, Štembroch, Za sadami, Vŕšok, Kútiky, Miklušová, Juhásov, Obšár, Pod laziky, Druhá hora, Pod Plešovom, Pastviny, Pod čerešňami, Za Jankovcom, Za Barvinkom

miesto inde

Bardejov (201x), Tvarožec (97x), Nižný Tvarožec (90x), Stebník (85x), Gaboltov (83x), Petrová (81x), Becherov (71x), Koprivnica (70x), Raslavice (69x), Kurov (68x), Richvald (68x), Hrabské (66x), Hertník (58x), Zborov (57x), Cigeľka (56x), Stebnícka Huta (54x), Kurima (53x), Zlaté (51x), Vyšná Polianka (50x), Šarišské Čierne (48x), Kľušov (48x), Chmeľová (47x), Smilno (46x), Hrabovec (44x), Nižné Raslavice (44x), Komárov (43x), Malcov (43x), Beloveža (43x), Lenartov (41x), Vyšný Tvarožec (41x)
miesto v Bardejov
miesto v Tvarožec
miesto v Nižný Tvarožec

Podobné, okres Bardejov:

2516x turistika, 2151x miesto, 151x orientačný bod, 65x turistické informácie, 40x prístrešok, altánok, 26x ohnisko, 23x orientačná mapa, 16x studňa, 13x miesto na piknik, 13x atrakcia, 13x poľovnícky posed, 3x strom, 1x vodárenská veža, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Bardejov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-bardejov.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.