Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Bardejov » turistika » miesto

Miesto, okres Bardejov

Miesto v okres Bardejov

V okres Bardejov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Bardejov:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Sekčov, Biela hlina, Nižné Raslavice, Široké, Poľana, Liščie, Slnečný majer, Lazky, Stebníček, Nad Klinom, Do hlbokej, Dubie, Roveň, Poddomok, Pastierský, Vyše dediny, Pri studni, Pod Košariskami, Zadný Ruskov, Kopaničný mlyn, Závoj, Dúbravka, kaplnka, Antošovec, Rovné, Solotvinec, Hriady, Za pastierňou, Chata, Podlipník, Homolské, Chmeľnik, Pod majerom, Čarnušina, Podzámočný, Záhumienok, Potok do záhrady, Nižej vsi, Hŕbky, Osikovňa, hostinec, Kerta, Nad krčmou, Pod Vŕškami, Lúky, Frížovský jarok, Roveň, Poštárka, Bardejovská Zábava, Chmelník, Gróner, Lipovec, Nižná Košarova, Nad kúty, Jarok, Mihalova, Kliny, Mikaňa, Grochová

Miesto, okres Bardejov:, 2 z 17

Lán, Pri pasekoch, Záhumienky, Pri majeri, Noviny, Piesky, Kamence, Oľšiny, Stavenec, Za holou horou, Maťašovská, Nad výšky, Rybníky, Pecekvarty, Kút, Široké lúky, Stráň, Vyšná Košarova, Kamenec, Pod staveniskom, Od Kurimského, Do vrchu, Rúbaniska, Hložiny, Medzi brezinami, Výhon, Koniec záhrad, Stredné lazy, Povrázky, Dúbrava, Čiky, Špane, Kúty, Pri hruške, Hôrka, Starý Stavenec, Na kuči, Černošina, Za debru, Malinisko, Kloptovka, Vyšná hora, Za Topľou, Za nohavicou, Hôrka, Hrabov, Močarisko, Čistina, Hrabníky, Mlynisko, Pod Košariskami, Kapustnice, Vyšné lazy, Vyšné štvrtky, Pod jamky, Lysá, Kurimoťky, Harkaň, Pasienky, Pod osiťinami

Miesto, okres Bardejov:, 3 z 17

Krasovec, Za horou, Horilán, Osiťiny, Kostolný hon, Brezina, Zimruvka, Pod Kurimkou, Pod lipníky, Pod lipy, Hrabiny, Nad Krasovcom, Rovné, Lipníky, Štvrtky, Pod obšar, Polianka, Olšiny, Vysoká, Predná sikavka, Cez breh, Nižná skalka, Kútiky, Košariská, Hŕbok, Nad hrbom, Záhumienky, Vyšný Stavenec, Pod pasienkom, Levkova, Holubník, Brehy, Ostrý kameň, Smrečiny, Kruh, Na kruh, Mostok, Vilš, Zadná sikavka, Pod bučkami, Jackov les, Polivka, Za ubočou, Koniec hrba, Pastovník, Priečky, Bukovina, Za hrbom, Stredná regeťovka, Poddomky, Záhon, Pod doliny, Hŕbky, Sikavka, Podžiare, Červené, Soliská, Ovťinec, Na hore, Za laziky

Miesto, okres Bardejov:, 4 z 17

Za Vŕškom, Hrady, Bačové lazy, Za kostolom, Pod Levkovou, Pri Soliskách, Pod mlákou, Beskyt, Za bridovým vrchom, Panská cerchľa, Starý laz, Ondzeluvka, Lazy, Zamčisko, Luhy, Breh, Bačová dolina, Vyšná lúka, Pod Vŕškom, Predná regeťovka, Cerehľa, Láz, Medzi potokmi, Úboč, Kendrova lúka, Za sadom, Bahniská, Medzi potokami, Vysoká, Pod lieskami, Biela hlina, Stav, Lesík, Nozgrica, K stodolam, Pri Rohačovom potoku, Ortovisko, Briežky, Dolina, Pod Vysokou, Jamy, Pod hrabníkmi, Košariská, Voňače, Pod Beskydom, Za lanom, Čerešniny, Pod horou, Za vŕškom, Htabiny, Doliny, Hrb, Brehy, Bridový vrch, Seninec, Mlaky, Hora, Za vrchom, Zvyšok, Obšare

Miesto, okres Bardejov:, 5 z 17

Pod kameň, Viršík, Čertež, Vyše lesa, Za Hlboké, Nad dolinou, Kopanec, Kytica, Vyšná skalka, Za solnicou, Hlkoka, Nad Kurimkou, Hora, Osičiny, Nižnianské Poddomky, Kytičný vŕšok, Laziky, Kút, Pod Busov, Stebnícke lúky, Kliny, Polanka, Laz, Do breha, Nad stavenec, Ostrež, Kúty, Úboč, Nižný Stavenec, Pod hŕbok, Pomirky, Obšar, Murovaná studňa, Dlhá hora, Pod Košariská, Pod jamami, Pod lázkami, Staviska, Medzi potočky, Belejčákova polianka, Mlynisko, Záhrady, Pod pasekou, Za hrbom, Pod vrchom, Kúty, Dolinky, Za mlákou, Pod sosniny, Ovsiská, Pod Harkaňom, Na Zamčisko, Diviaky, Bujak, Ortoviská, Za lazy, Les, Pod briežkami, Za kaplnku, Dziké

Miesto, okres Bardejov:, 6 z 17

Tabla, Pod Vinnou, Na medzi, Karkolaz, Poľana, Na rovni, Pánsky lán, Pod lesom, Úbočie, Polianka, Čerteš, Staje, Lán, Poľana, Stoje, Vápenné, Za plotami, Hŕbok, Busovec, Vŕšok, Pod Busovec, Na vrch červeného, Pod zvezla, Ričky, Šviďutkovo, Ortáš, Šťaviská, Pod pivnice, Pod Ondavkou, Poľana, Banické, Zadné stavy, Hory, Lazík, Hora, Za Poliankou, Zaruba, Za Hŕbkami, Potoky, Pri Topli, Široké, Roveň, Virceľ, Osičie, Vyšný laz, Zurjaková, Lázy, Kručovská roveň, Uhliská, Lesíček, Švetkovo, Rackov, Za mostom, Kručovská hora, Sosnový, Ostrý hrb, Ceheleň, Koprivnička, Za Koprivničkou, Kríky

Miesto, okres Bardejov:, 7 z 17

Na laz, Kobylský, Stádlo, Koreň, Nad uhliskami, Za potoky, Šofranov, Za polom, Brodávka, Záhložné, Nad Kochanovskou cestou, Nový hon, Na dolinu, Čierna zem, Stredné hradské, Vysoká hora, Stavenčik, Špania, Za mostom, Polianky, Dolné, Pod kútom, Lány, Hrabovecká hora, Riečna, Nad uhliskami, Nad mlynom, Za potokom, Vrchné hradské, Nad Stavencom, Uhrinková, Pri trni, Pod jedľovcom, Pod brezinou, Nový majer, Poľovné, Do tŕňa, Pri osikovej debri, Mikulášova, Stavenec, Za horou, Niže mosta, Brezina, Povrazy, Stráne, Pod horou, Na lúky, Babia hora, Biele kuty, Oľšiny, Pod kohútie, Okolo Polianky, Nad kútom, Za potočky, Ponad Lazy, Vápenec, Záhložný, Na horu, Pastvisko, Za jamou

Miesto, okres Bardejov:, 8 z 17

Na Dielce, Kyslá hora, Za vyšným mlynom, Pod hrabovým lesom, Stredný buk, Lazy, Nad Megdancom, Kvasný laz, Kopanica, Puľa, Stavenčík, Za Mračkovou, Za dielcom, Pod lesíkom, Mlynisko, Podlesný, Pod rúbaňom, Na dolky, Za murinou, Na laz, Za horou, Záhumnie, Korcovky, Olšiny, Polianky, Mračková, Vŕšok, Trnky, Nad mlynom, Za stavmi, Hrabiny, Ondavka, Laz, Brezová, Na breziny, Pod Kyslou horou, Čierná zem, Dolina, Za horou, Široká, Šibanský, Mašlinov, Roveň, Križné cesty, Pod úbočie, Predné hradské, Pod polom, Pišov, Bahnisko, Kamenec, Torička, Breziny, Nad lazami, Poľana, Úboč;Úboc, Kostolné, Kružný, Kopečný, Vinica, Úzke

Miesto, okres Bardejov:, 9 z 17

Ubočie, Pod Hradzavec, Les za mlynom, Zvadľovka, Gburov laz, Lysá, Potôčky, Prostredná hora, Kamenec, Za vrchom, Pod Horou, K štvorcom, Pod grúňom, Zadný buk, Španlúky, Zadná Barenová, Za riečkou, Za žliabkom, Pri pivnici, Pastovník, Za babiu debru, Kohútie, Pod vápnami, Brezinky, Školské, Katanov breh, Pod briežkom, Kotliny, Pod Kochanovskou cestou, Za potokom, Ptrovský kamenec, Uboč, Čeršle, K doline, Sitarov laz, Zápač, Za mostom, Na kopci, Úzke, Polom, Medzi dolinami, Podlesie, Vlčí dol, Hôrky, Mlynská hora, Za dolinkou, Za dlhou, Pod hrbom, Nad Šibou, Za mlynom, Roveň, Pod brezinami, Dolné lúky, Charpy, Vápenec, Hlboká, Prívesné, Pod brehmi, Hnilisko, Korene

Miesto, okres Bardejov:, 10 z 17

Nad vyšným mlynom, Pivnica, Močidlá, Močiare, Ďurikov, Pod lesom, Stav, Stádla, Širiava, Medzi potokami, Stýrek, Lazy, Medzi osiky, Pod úbočie, Polesie, Pod jamami, Hora, Švábovec, Vrch, Spálenisko, Pod Kremienku, Čierne, Zadná Široká, Pod vŕškom, Klence, Doliny, Obrúsky, Hrunok, Za dubinou, Pod Hradským, Lazíky, Pod lazom, Sviniarka, Pod Hlivníkom, Hlivník, Široká, Šírava, Stáda, Pod kútikom, Vápená, Pod dierami, Obšár, Za podubočím, Nad brehmi, Podmierky, Záhrady, Mlyniská, Osič, Záhumnie, Bobčianka, Hradište, Hrb, Predné Lazy, Mehadie, Krúšek, Konča stráne, Do dubového lesa, Vŕšok, Kohutovec, Strikov

Miesto, okres Bardejov:, 11 z 17

Úboč, Megdanec, Okruhlá, Jankova Dolina, Košariská, Mlynská, Zadné doly, Jedľovec, Mráčková, Nad lazom, Lazy, Moliterka, Priekopy, Poddomok, Pri hôrke, Nízka hora, Pahorky, Stadla, Na čirzaky, Pri šťavnej drážke, Majer, Košariska, Vertele, Stavenec, Dolinné záhumienky, Veľká dolina, Výrobiska, Úbočie, Tranka, Stavenec, Vŕšok, Popovec, Háj, Za výhonom, Čierny kút, Pri stave, Račková, Pod Ostrou, Zadné úbočie, Pod Poľanou, Strane, Na Salaši, Za psiu debru, Medzi dubiny, Pod ostrou horou, Vratečka, Stredný hon, Pustá zem, Pod pleskancom, Pod Suchou, Šiba, Laz, Samkanina, Fitov, Kačia debra, Vyšný mlyn, Stred poľa, Za hrobiská, Gajdová lúka, Za Lipníkami

Miesto, okres Bardejov:, 12 z 17

Šistarka, Pasienky, Kokindov, Bartošová dolina, Zbojnícka studňa, Za brezinou, Lán, Poľanky, Sosniny, Za hrobiskami, Nad benzínovou pumpou, Za horou, Vrchný laz, Kút, Španské, Za kozincom, Klokoč, Kapustnice, Vrch, Pod dubinou, Kyslá hora, Kridovec, Suchá, Oľšinky, Starý laz, Lipie, Od poľanok, Pod brezinami, Pod cestou, Nad Pillárom, Pastovník, Vysoká hora, Dlhé Popričky, Veľká Piskaňa, Naj, Nad cenovým mlynom, Šoltýsova dolina, Majerová, Za novým mlynkom, Gribov, Kôň, Ku Zlatskej hati, Brezinky, Ku krížu, Grundlovka, Hôrky, Barvinková, Vtáčnik, Za Vimbargom, Za jedlinku, Za dubiny, Pod Hrabom, Andriaška, Nad cestným mlynkom, Pod horou, Široké prielohy, Brehy, Hora Brecková, Dialny kút, Medzi debrami

Miesto, okres Bardejov:, 13 z 17

Polianka, Nad Dúbravou, Popova hora, Vrábľová hora, Kameník, Stavenec, Kút, Pod Sosninkami, Kalvaria, Na čelo, Pod Husárovkou, Hrebeň, Za Kopcom, Bardejovská dlhá hora, Medzi cestami, Pod jaseň, Pod úbočou, Pod Majerom, Klin, Pod domok, Koryta, Za dolinou, Šiba, Roztoky, Stredná hora, Oľšinky, Pod sosninou, Za Borsukom, Za breznou, Konopianka, Nad Fabiankou, Kozinec, Černinka, Omlaš, Mlynské, Pod lieskami, Porvazy, Pavlovica, Piesky, Košariská, Črchle, Salaš, Fabianka, Vyšná roveň, Vyše cesty, Líščie diery, Palicha, Bartošova stráň, Hrac, Čistý diel, Zadné Forgače, Laz, Do tančiska, Mondova, Pomirky, Stredné úbočie, Strednaček, Kurimský vrch, Hrabie, Pod Vrchom

Miesto, okres Bardejov:, 14 z 17

Fujava, Stráže, Od Poľany, Ostrá horka, Pod lazom, Pod lipníky, Cigán, Medze, Vršok, Hanišov, Mandaňa, Hrabiny, Do gronera, Kamenná hora, Pod Mihaľovom, Niže cesty, Dúbrava, Sluň, Hradská hora, Pod dielami, Zajačie, Chotárne brehy, Priepasť, Pod Kačalom, Kúty, Obšar, Záhumnie, Pod jablonky, Stoh, Morilova lúka, Za chotárnym potokom, Nižný lamanec, Záhumnie, Nad Tranku, Háj, Pod Rakovicou, Pod Tatarcom, Pod potokom, Široká laň, Vápniská, Na stodolky, Na Lopuchovské, Pod pašikom, Na doline, Vrchy, Dubiny, Pod Račkaňou, Roveň, Kláštorské lúky, Nad Kalvariou, Za Račkaňou, Čierne hrby, Hažlinka, Záhumnie, Palovec, Karpeľovka, Pankov laz, Pod sutinou, Vŕšok, Lán

Miesto, okres Bardejov:, 15 z 17

Kamenná, Poľana, Hrab, Stávky, Na Kiru, Pod horou, Lán, Pod stavmi, Gluzy, Hermanky, Veľké kliny, Na vrch, Pod porvazy, Veľký Albonec, Popod Laz, Za pleskancom, Za močidlami, Za sutinou, Pod suchou, Medzi dolinami, Široká chrasť, Koligrund, Nad stránou, Úboč Pod pleskancom, Laz, Pod Gregorovou, Stará ves, Úbočie, Lazy, Lámanec, Oplotky, Dlhé, Chotárny, Pri hati, Stredné Hermánky, Za Andreja, Palková brezina, Poľana, Kamenec, Uhliská, Strednáček, Sivá skala, Husárovka, Šibená hora, Randálky, Mierky, Pri hati, Pod Mihaľov, Dlhé role, Nad Kalváriou, Na kúty, Ferencovka, Úboč, Trepota, Sčolby, Pod vrchom, Varadská hora, Hôrka, Úvratné, Huste

Miesto, okres Bardejov:, 16 z 17

Volovec, Pri dedine, Medzi potokami, Lieskovec, Čistiny, Dolina, Jedliny, Laziky, Košariská, Nad papierňou, Urbanovka, Nad majerom, Pod jarkom, Ohnište, Roveň, Petríkové lazy, Kúty, Tehelný, Galagiňačka, Pod majerom, Pod Ostrú hôrku, Zvadlivka, Pod hôrkou, Tomašova dolina, Bogdanov laz, Pod gribovom, Stredné vápnisk, Čelo, Červený les, Medzi debre, Na brehu, Pod horou, Lazy, Za vrchom, Čierne Oľšiny, Paľov, Pod domkami, Cirníky, Kút, Pod hušte, Za cenovým mlynkom, Hliny, Za ohnišťom, Predná dolina, Dlhá, Horné záhumnie, Obšar, Hrišov laz, Za vodou, Za Kvasinec, Podlesný, Lúky, Federhy, Rozkočná, Žitnisko, Kobylská, Podpleš, Nižný Busov, Dolinky, Pod laziky

Miesto, okres Bardejov:, 17 z 17

Za Barvinkom, Štvrtiny, Hlina, Kúty, Štvrte, Vrch, Funduše, Úboč, Farské, Za bránou, Cigánky, Čertež, Pod urbarskou dolinou, Nad Záhonom, Široká, Bočné lazy, Pod rovinou, Dolná roveň, Majerisko, Pod babovisky, Na lany, Pri kozackej debre, Pod lesíkom, Za Kamenčíkom, Starý Stavenec, Medzi Harľačky, Pod Lipníky, Laz, Červenica, Za cintorínom, Vrbina, Na Mlynisku, Kamenec, Dujava, Nad stádlami, Pod Beskydom, Zadné príhorie, Za lazom - Spúšťadlá, Sosnina, Stredný hrebeň

miesto inde

Bardejov (201x), Tvarožec (97x), Nižný Tvarožec (90x), Stebník (85x), Gaboltov (83x), Petrová (81x), Becherov (71x), Raslavice (70x), Koprivnica (70x), Kurov (68x), Richvald (68x), Hrabské (66x), Hertník (58x), Zborov (57x), Cigeľka (56x), Stebnícka Huta (54x), Kurima (53x), Zlaté (51x), Vyšná Polianka (50x), Šarišské Čierne (48x), Kľušov (48x), Chmeľová (47x), Smilno (46x), Nižné Raslavice (45x), Hrabovec (44x), Komárov (43x), Malcov (43x), Beloveža (43x), Lenartov (41x), Vyšný Tvarožec (41x)
miesto v Bardejov
miesto v Tvarožec
miesto v Nižný Tvarožec

Podobné, okres Bardejov:

2512x turistika, 2152x miesto, 151x orientačný bod, 65x turistické informácie, 35x prístrešok, altánok, 26x ohnisko, 23x orientačná mapa, 16x studňa, 14x miesto na piknik, 13x poľovnícky posed, 13x atrakcia, 3x strom, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Bardejov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-bardejov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.