Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Bardejov » turistika » miesto

Miesto, okres Bardejov

Miesto v okres Bardejov

V okres Bardejov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Bardejov:, 1 z 17

Vyšné Raslavice, Široké, Sekčov, Biela hlina, Nižné Raslavice, Poľana, Liščie, Slnečný majer, Stebníček, Lazky, Nad Klinom, Do hlbokej, Dubie, Roveň, Vyše dediny, Pri studni, Poddomok, Pastierský, Zadný Ruskov, Kopaničný mlyn, Pod Košariskami, Závoj, kaplnka, Dúbravka, Za pastierňou, Rovné, Solotvinec, Hriady, Antošovec, Chmeľnik, Podlipník, Podzámočný, Chata, Pod majerom, Čarnušina, Homolské, Nižej vsi, Potok do záhrady, Záhumienok, Hŕbky, Osikovňa, Kerta, hostinec, Nad krčmou, Lúky, Frížovský jarok, Pod Vŕškami, Roveň, Poštárka, Bardejovská Zábava, Chmelník, Gróner, Nad kúty, Rúbaniska, Kliny, Mikaňa, Pod staveniskom, Pri pasekoch, Jarok, Maťašovská

Miesto, okres Bardejov:, 2 z 17

Lipovec, Záhumienky, Kamence, Grochová, Noviny, Mihalova, Za holou horou, Pecekvarty, Nad výšky, Široké lúky, Rybníky, Kamenec, Oľšiny, Vyšná Košarova, Nižná Košarova, Stavenec, Stráň, Kút, Do vrchu, Pri majeri, Lán, Piesky, Od Kurimského, Dúbrava, Starý Stavenec, Povrázky, Stredné lazy, Malinisko, Hložiny, Kloptovka, Výhon, Čiky, Špane, Hôrka, Koniec záhrad, Kúty, Vyšná hora, Černošina, Za Topľou, Za debru, Pri hruške, Medzi brezinami, Na kuči, Močarisko, Za nohavicou, Hôrka, Čistina, Pod Košariskami, Hrabov, Mlynisko, Kapustnice, Hrabníky, Vyšné lazy, Štvrtky, Pod lipníky, Pod Kurimkou, Vyšné štvrtky, Brezina, Nad Krasovcom, Kurimoťky

Miesto, okres Bardejov:, 3 z 17

Hrabiny, Pod osiťinami, Horilán, Harkaň, Pasienky, Krasovec, Rovné, Pod jamky, Kostolný hon, Lipníky, Lysá, Pod lipy, Zimruvka, Za horou, Osiťiny, Pod Levkovou, Za Hlboké, Polanka, Cez breh, Hrb, Hŕbok, Do breha, Hrady, Nižná skalka, Medzi potokami, Zamčisko, Záhumienky, Lesík, Pod hrabníkmi, Košariská, Dolina, Za vŕškom, Pri Soliskách, Pastovník, Beskyt, Kútiky, Vysoká, Laz, Ostrý kameň, Zadná sikavka, Záhon, Briežky, Úboč, Za hrbom, Starý laz, Ortovisko, Za solnicou, Priečky, Na kruh, Kytica, Ovťinec, Bačové lazy, Polivka, Vyše lesa, Predná regeťovka, Košariská, Na hore, Pod pasienkom, Podžiare, Luhy

Miesto, okres Bardejov:, 4 z 17

Vysoká, Pod Beskydom, Laziky, Soliská, Pod bučkami, Stebnícke lúky, Mostok, Jackov les, Za vrchom, Hlkoka, Kendrova lúka, Nozgrica, Za ubočou, Vyšný Stavenec, Pod Vysokou, Pod Busov, Cerehľa, Pod Vŕškom, Láz, Pod obšar, Čerešniny, Levkova, Brehy, Koniec hrba, Nad Kurimkou, Vyšná skalka, Breh, Nad hrbom, Osičiny, Za Vŕškom, Pri Rohačovom potoku, Kliny, Kruh, Pod kameň, Doliny, Jamy, Ondzeluvka, Htabiny, Bačová dolina, Brehy, Seninec, Polianka, Poddomky, Obšare, Lazy, Bridový vrch, Nad dolinou, Čertež, Kút, Kytičný vŕšok, Stav, Pod mlákou, Panská cerchľa, Za bridovým vrchom, Nižnianské Poddomky, Holubník, Za sadom, Pod lieskami, Vilš, Medzi potokmi

Miesto, okres Bardejov:, 5 z 17

Pod doliny, Smrečiny, Stredná regeťovka, Hora, Zvyšok, Červené, Voňače, Hŕbky, Za kostolom, Vyšná lúka, K stodolam, Sikavka, Bukovina, Za laziky, Za lanom, Kopanec, Viršík, Hora, Predná sikavka, Mlaky, Bahniská, Pod horou, Biela hlina, Olšiny, Dziké, Karkolaz, Bujak, Nad stavenec, Šviďutkovo, Pod Vinnou, Nižný Stavenec, Pod jamami, Šťaviská, Úbočie, Dolinky, Na vrch červeného, Pod vrchom, Diviaky, Čerteš, Hora, Staviska, Pod Ondavkou, Medzi potočky, Pod briežkami, Banické, Obšar, Stoje, Na rovni, Dlhá hora, Lán, Polianka, Belejčákova polianka, Pánsky lán, Pomirky, Pod pasekou, Kúty, Za hrbom, Ovsiská, Mlynisko, Pod lázkami

Miesto, okres Bardejov:, 6 z 17

Za plotami, Pod Harkaňom, Hŕbok, Ortoviská, Vápenné, Lazík, Úboč, Murovaná studňa, Za lazy, Pod zvezla, Ostrež, Kúty, Tabla, Pod hŕbok, Ortáš, Pod Busovec, Busovec, Ričky, Hory, Staje, Za mlákou, Zadné stavy, Pod Košariská, Záhrady, Poľana, Na Zamčisko, Pod lesom, Na medzi, Pod sosniny, Poľana, Pod pivnice, Za kaplnku, Za Poliankou, Les, Poľana, Vŕšok, Roveň, Zaruba, Za Hŕbkami, Pri Topli, Potoky, Osičie, Široké, Virceľ, Rackov, Ceheleň, Zurjaková, Vyšný laz, Za Koprivničkou, Uhliská, Kručovská hora, Ostrý hrb, Kručovská roveň, Sosnový, Lesíček, Švetkovo, Lázy, Za mostom, Koprivnička, Kobylský

Miesto, okres Bardejov:, 7 z 17

Stádlo, Vrchné hradské, Mračková, Dolné, Lány, Mikulášova, Pastvisko, Za potočky, Pod lesíkom, Stavenčik, Oľšiny, Nový majer, Na Dielce, Pod úbočie, Vápenec, Za stavmi, Brezová, Za potoky, Pod polom, Na lúky, Široká, Pod kohútie, Stráne, Nad uhliskami, Šibanský, Pod jedľovcom, Predné hradské, Za mostom, Roveň, Poľovné, Niže mosta, Brezina, Pišov, Kamenec, Za dielcom, Pri osikovej debri, Biele kuty, Križné cesty, Na breziny, Korcovky, Nový hon, Pod kútom, Za vyšným mlynom, Lazy, Pri trni, Záhložný, Riečna, Šofranov, Brodávka, Za horou, Polianky, Bahnisko, Pod hrabovým lesom, Kríky, Nad Stavencom, Nad uhliskami, Za horou, Za jamou, Čierná zem, Okolo Polianky

Miesto, okres Bardejov:, 8 z 17

Puľa, Kopanica, Špania, Dolina, Nad Megdancom, Koreň, Za Mračkovou, Torička, Pod horou, Pod Kyslou horou, Olšiny, Nad mlynom, Hrabiny, Hrabovecká hora, Mašlinov, Trnky, Laz, Mlynisko, Vŕšok, Ponad Lazy, Na laz, Záhumnie, Do tŕňa, Za potokom, Ondavka, Na dolky, Na laz, Za horou, Stredné hradské, Podlesný, Povrazy, Nad lazami, Breziny, Čierna zem, Pod brezinou, Nad mlynom, Záhložné, Kvasný laz, Nad Kochanovskou cestou, Za murinou, Uhrinková, Na horu, Kyslá hora, Za polom, Stavenčík, Na dolinu, Babia hora, Polianky, Vysoká hora, Stavenec, Pod rúbaňom, Stredný buk, Nad kútom, Močidlá, Močiare, Záhrady, Kohutovec, Pod Hradzavec, Pod jamami, Sviniarka

Miesto, okres Bardejov:, 9 z 17

Na kopci, Bobčianka, Spálenisko, Obšár, Brezinky, Ďurikov, Pod Kochanovskou cestou, Pod brehmi, Zadný buk, Gburov laz, Kopečný, Stav, Potôčky, Pastovník, Poľana, Za dubinou, Záhumnie, Vlčí dol, Podmierky, Zadná Široká, Uboč, Pod kútikom, Pod vápnami, Prostredná hora, Korene, Prívesné, Za mostom, Kružný, Hnilisko, Medzi osiky, Hlivník, Polesie, Čeršle, K doline, Okruhlá, Šírava, Lysá, Podlesie, Sitarov laz, Pod Kremienku, Vápená, Kohútie, Pod grúňom, Vápenec, Stáda, Medzi potokami, Ptrovský kamenec, Lazy, Úzke, Úboč, Za žliabkom, Strikov, Hrunok, Španlúky, Zápač, Pod lazom, Pod brezinami, Osič, Kamenec, Švábovec

Miesto, okres Bardejov:, 10 z 17

Obrúsky, Klence, Vinica, Pod vŕškom, Konča stráne, Zvadľovka, Predné Lazy, Stýrek, Zadná Barenová, Pod Hradským, Doliny, Pod Horou, Hôrky, Za dlhou, Vŕšok, Pivnica, Charpy, Pri pivnici, Mehadie, Polom, Hrb, Školské, Úzke, Dolné lúky, Širiava, Megdanec, Čierne, Roveň, Nad vyšným mlynom, Pod lesom, Za vrchom, Hlboká, Široká, Hradište, Vrch, Ubočie, Medzi dolinami, Pod Hlivníkom, Za babiu debru, Kotliny, Les za mlynom, Lazíky, Stádla, Za podubočím, Nad Šibou, Pod úbočie, Mlynská hora, Hora, Úboč;Úboc, Mlyniská, Pod dierami, Za mlynom, Nad brehmi, K štvorcom, Krúšek, Za dolinkou, Za riečkou, Za potokom, Pod briežkom, Katanov breh

Miesto, okres Bardejov:, 11 z 17

Pod hrbom, Do dubového lesa, Kostolné, Pod dielami, Sluň, Gajdová lúka, Vŕšok, Kút, Dolina, Karpeľovka, Trepota, Starý laz, Háj, Porvazy, Pod Mihaľovom, Pod Poľanou, Zvadlivka, Lazy, Urbanovka, Uhliská, Sčolby, Dialny kút, Pod úbočou, Pri stave, Poľana, Pod sutinou, Naj, Červený les, Na stodolky, Bardejovská dlhá hora, Pod sosninou, Hermanky, Výrobiska, Za Andreja, Laz, Hrebeň, Pod Ostrú hôrku, Záhumnie, Vrchný laz, Za Vimbargom, Fitov, Nad majerom, Pod Sosninkami, Nad lazom, Za sutinou, Dlhé Popričky, Medzi debrami, Lán, Stávky, Šiba, Čelo, Stredná hora, Oľšinky, Hora Brecková, Vŕšok, Cigán, Za horou, Černinka, Za psiu debru, Stavenec

Miesto, okres Bardejov:, 12 z 17

Na Lopuchovské, Pomirky, Laz, Kačia debra, Záhumnie, Nad cenovým mlynom, Konopianka, Pod Husárovkou, Majer, Ku Zlatskej hati, Pod cestou, Volovec, Stavenec, Klokoč, Dubiny, Pod Račkaňou, Kozinec, Chotárne brehy, Sivá skala, Medze, Pod porvazy, Nad Pillárom, Pod gribovom, Za ohnišťom, Šiba, Popovec, Huste, Lazy, Mlynská, Roztoky, Španské, Do gronera, Nad cestným mlynkom, Na čirzaky, Koligrund, Vrch, Pasienky, Klin, Pod pleskancom, Roveň, Nad Kalvariou, Ostrá horka, Kúty, Tomašova dolina, Stadla, Kyslá hora, Zadné doly, Gribov, Palková brezina, Kurimský vrch, Andriaška, Kalvaria, Grundlovka, Palovec, Šistarka, Lazy, Nad papierňou, Ohnište, Pod Vrchom, Stráže

Miesto, okres Bardejov:, 13 z 17

Za breznou, Pod domkami, Za výhonom, Na brehu, Pri hati, Pod dubinou, Na doline, Tehelný, Morilova lúka, Pod vrchom, Dlhá, Vtáčnik, Pod jablonky, Hrab, Hrac, Oľšinky, Vysoká hora, Pod hušte, Dlhé, Pod Suchou, Pod stavmi, Jedliny, Od Poľany, Ku krížu, Úboč, Mierky, Stred poľa, Oplotky, Hrabie, Obšar, Pod suchou, Za Lipníkami, Veľký Albonec, Pustá zem, Omlaš, Zajačie, Za dolinou, Pod Kačalom, Laziky, Čistý diel, Kameník, Nad Kalváriou, Hliny, Palicha, Široká chrasť, Medzi cestami, Košariská, Stará ves, Hažlinka, Tranka, Randálky, Pod potokom, Stredný hon, Za močidlami, Pastovník, Čierne Oľšiny, Fujava, Za hrobiskami, Bogdanov laz, Kridovec

Miesto, okres Bardejov:, 14 z 17

Obšar, Moliterka, Úbočie, Stredné Hermánky, Lipie, Salaš, Vršok, Čierny kút, Na vrch, Pod jaseň, Poddomok, Pod Rakovicou, Predná dolina, Suchá, Zadné úbočie, Dolinné záhumienky, Medzi debre, Jedľovec, Koryta, Za kozincom, Husárovka, Strednáček, Pri dedine, Za dubiny, Chotárny, Stoh, Pod hôrkou, Poľana, Vápniská, Kamenec, Hradská hora, Brehy, Za pleskancom, Bartošova stráň, Medzi dubiny, Majerová, Lámanec, Od poľanok, Kláštorské lúky, Pod majerom, Jankova Dolina, Nižný lamanec, Horné záhumnie, Kôň, Na Salaši, Hôrka, Pod horou, Na čelo, Barvinková, Samkanina, Pod domok, Pahorky, Za vrchom, Široké prielohy, Úvratné, Mandaňa, Na kúty, Za cenovým mlynkom, Pod Majerom, Veľká dolina

Miesto, okres Bardejov:, 15 z 17

Široká laň, Kút, Veľká Piskaňa, Vertele, Pod brezinami, Pod lazom, Nad stránou, Za jedlinku, Hôrky, Čistiny, Vrábľová hora, Hanišov, Lán, Pri hôrke, Šibená hora, Pod horou, Črchle, Ferencovka, Kokindov, Laz, Zbojnícka studňa, Pod ostrou horou, Priepasť, Sosniny, Nad Tranku, Niže cesty, Nad Fabiankou, Varadská hora, Nad Dúbravou, Vrchy, Šoltýsova dolina, Popod Laz, Pavlovica, Za novým mlynkom, Pri hati, Roveň, Strane, Piesky, Medzi dolinami, Kapustnice, Úbočie, Košariská, Pod pašikom, Popova hora, Stredné úbočie, Košariská, Pod Ostrou, Mondova, Kamenná, Veľké kliny, Za brezinou, Košariska, Stredné vápnisk, Petríkové lazy, Mlynské, Pankov laz, Dlhé role, Pod Mihaľov, Poľanky, Brezinky

Miesto, okres Bardejov:, 16 z 17

Pod Tatarcom, Hrabiny, Vyše cesty, Polianka, Háj, Za hrobiská, Stavenec, Zadné Forgače, Záhumnie, Nízka hora, Dúbrava, Kúty, Kamenná hora, Strednaček, Za Borsukom, Líščie diery, Za Kopcom, Račková, Za chotárnym potokom, Mráčková, Galagiňačka, Kút, Za Račkaňou, Cirníky, Pod Hrabom, Pod lieskami, Čierne hrby, Na Kiru, Gluzy, Paľov, Vyšný mlyn, Pod horou, Vyšná roveň, Lieskovec, Vratečka, Pod lipníky, Medzi potokami, Bartošová dolina, Úboč Pod pleskancom, Lán, Priekopy, Fabianka, Nad benzínovou pumpou, Do tančiska, Pod jarkom, Pod Gregorovou, Pri šťavnej drážke, Jankovec, Terasa, Kúty, Pod breziny, Horný lamanec, Ricaňske, Pred seksami, Lazy, Nižné doliny, Pasienky, Medzi lesom, Krajná lúka, Macejovo

Miesto, okres Bardejov:, 17 z 17

Predný laz, Vrch úbočia, Pri sosnine, Pri Tulejovej chate, Poddomok, Vyšné role, Pastviny, Zahornica, Sterneškova, Račkaňa, Za Hudáka, Mláky, Pod rovinou, Nad horu, Nad skalnatou cestou, Štvrte, Na Pieskach, Laz, Za doliny, Pod Paporď, Pod Pieskami, Za cintorínom, Stredná lúka, Pod Lánom, Stankid, Za sadami, Panská javorina, Balažová, Úbočie, Lány, Pod horským štítom, Dolinné Záhumnie, Výšná roveň, Obšar, Kopaničná, Kúty, Vrch, Tureň, Pod Dielcom, Kamenec

miesto inde

Bardejov (201x), Tvarožec (97x), Nižný Tvarožec (90x), Stebník (85x), Gaboltov (83x), Petrová (81x), Becherov (71x), Raslavice (70x), Koprivnica (70x), Kurov (68x), Richvald (68x), Hrabské (66x), Hertník (58x), Zborov (57x), Cigeľka (56x), Stebnícka Huta (54x), Kurima (53x), Zlaté (51x), Vyšná Polianka (50x), Šarišské Čierne (48x), Kľušov (48x), Chmeľová (47x), Smilno (46x), Nižné Raslavice (45x), Hrabovec (44x), Komárov (43x), Malcov (43x), Beloveža (43x), Lenartov (41x), Vyšný Tvarožec (41x)
miesto v Bardejov
miesto v Tvarožec
miesto v Nižný Tvarožec

Podobné, okres Bardejov:

2512x turistika, 2152x miesto, 151x orientačný bod, 65x turistické informácie, 35x prístrešok, altánok, 26x ohnisko, 23x orientačná mapa, 16x studňa, 14x miesto na piknik, 13x poľovnícky posed, 13x atrakcia, 3x strom, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Bardejov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-bardejov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.